Utvidelse av Veksthuset, Botanisk Have, Aarhus. C.F. Møller. Photo: Quintin Lake

Utvidelse av Veksthuset, Botanisk Have, Aarhus

Prosjektet omfatter en gjennomgripende restaurering av veksthuset i Botanisk Have, som opprinnelig ble tegnet av C.F. Møller i 1970.
 Utvidelse av Veksthuset, Botanisk Have, Aarhus. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Aarhus Universitet ved Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST)

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

3 586 m² (herav 1 586 m² nytt tropisk hus og 2 000 m² renovering og ombygging av opprinnelige veksthuset)

År

2009-2014

Konkurranse

1. premie i arkitektkonkurranse. 2009

Ingeniør

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Kunstner

Skulptør Karin Lorentzen

Premiering
Premiering
  • Special Mention in the Architizer A+ Awards for the Plus Categories | Concepts: Architecture +Engineering category.. 2016
  • Nominert til Blueprint Award, Best Sustainable Project. 2016
  • The Chicago Athenaeum: International Architecture Award. 2016
  • Civic Trust Award - Regional Finalist. 2015
  • Aarhus Kommunes arkitekturpris. 2014
  • Shortlisted for Structural Award in the Sustainabilty category. 2013
  • 1. premie i arkitektkonkurranse. 2009

Ved restaureringen blir palmehuset forvandlet til et botanisk informasjonssenter. Samtidig utvides anlegget med et nytt tropisk veksthus som er ca. 18 meter høyt, der de besøkende kan bevege seg på gangbroer blant trekronene. Det opprinnelige, snegleformede veksthuset ble skapt med utgangspunkt i omgivelsene, og i utformingen av det nye har hensynet til eksisterende, arkitektoniske verdier stått sentralt. Det nye veksthuset bygger videre på det organiske, og er samtidig basert på energiriktige løsninger og kunnskap om materialer, inneklima og teknologi. Formen er funnet ved hjelp av beregningsprogrammer, og er optimal i forhold til samspillet mellom form og energiforbruk. Det kuppelformede palmehuset og husets dreining i forhold til verdenshjørnene er blitt til fordi nettopp denne strukturen gir den minste overflaten kombinert med det største volumet, mest mulig solinnfall om vinteren og minst mulig solinnfall om sommeren.

Les mer

Flere prosjekter | Kultur/Renovering & Transformasjon

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.