Vendsyssel Kunstmuseum, utbygging. C.F. Møller. Photo: Axel Søgård

Vendsyssel Kunstmuseum, utbygging

Utbyggingen av Vendsyssel Kunstmuseum plasseres under terreng i museets gårdsrom mot vest. Det er et rent og enkelt utstillingsrom i ett plan.
 Vendsyssel Kunstmuseum, utbygging. C.F. Møller. Photo: Axel Søgård
Fakta

Byggherre

Vendsyssel Kunstmuseum

Adresse

Hjørring, Danmark

Omfang

300 m²

År

2008-2009

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Adgangen til det nye utstillingsrommet skjer via et glassprisme i museets gård med direkte forbindelse til de eksisterende utstillingsrommene i stueetasjen. Glassprismet og det lange overlyset langs det nye utstillingsrommets ene side, er viktige elementer i forslaget: De trekker lys ned og gir en fornemmelse av rommet og himmelen ovenfor, likesom de får utbyggingen til å henge naturlig sammen med det eksisterende museet.

Les mer

Flere prosjekter | Kultur

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.