Fernbahnhof Hamburg-Altona

Nya station i Altona, Hamburg, der står som ett visionärt landmärke – både för Altona och för hela Hamburg. Stationen spelar en aktiv roll i den urbana utvecklingen av Altona Nord.

Lunds centralstation

En modern mötesplats och infrastrukturell nod, båda i Lund och för regionen, med en ny stationsbyggnad, nya kommersiella lokaler, restauranger och hotell, samt en renovering och flytt av den befintliga tillbyggnaden från 1800-talet.

Värtaterminalen, Stockholm

Stockholms nya färjeterminal för den fasta färjeförbindelsen till Finland och Baltikum.

Kulhuset, p-hus

Det nya parkerings- och aktivitetshuset Kulhuset i Sydhavnsområdet i Århus är format med en helt ny tanke om parkering, stadsliv och kommunikationer, och bidrar till stadsdelens omvandling.

Aarhus Hamn, masterplan

Masterplan för 150 ha utveckling och omdisponering av Aarhus Hamn.

Energi-, klimat- och miljöpark

Parken är en unik fusion av energiproduktion, vattenrening, resursåtervinning samt klimatanpassning, utformad som ett offentligt och lärande rekreationslandskap.

Tofta skjutfält

Nya faciliteter for at utöka Försvarsmaktens kapacitet på Gotland.

Kulturbro-Aalborg

En ny gång- och cykelbro, sammanbyggd med den befintliga järnvägsbron över Limfjorden.

Slussen

Masterplan för området vid Slussen i Stockholm som binder ihop Södermalm och Gamla Stan.

Motorvägen Kliplev-Sønderborg

Landskaps- och brodesignløsningar för 25 km ny motorväg mellan Kliplev och Sønderborg

Operapaviljongen

Med Operapaviljongen, som rymmer 200 väntande personer, får Operans gäster och andra besökande på Holmen möjlighet att söka lä i väntan på ”havnebussen”, som färjan kallas.

CWO P-hus

P-hus som rymmer ca 350 parkeringsplatser.

P-hus og administration, Billunds flygplats

P-hus och administrationsbyggnad i anslutning till en ny terminal vid Billunds flygplats.
Visa fler projekter