Vestby sentrumsplan. C.F. Møller

Vestby sentrumsplan

Gjennom en serie ulike grep visualiserer forslaget en helhetlig plan som skal få Vestby sentrum til å gjenoppstå med tiltalende grønne gater og byrom, oppgradert jernbanestasjon og et variert tilbud innenfor service, handel og kultur.
 Vestby sentrumsplan. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Vestby Kommune

Adresse

Vestby, Norge

Omfang

270 dekar

År

2014-2016

Konkurranse

Utvalgt etter parallelloppdrag. 2015

Ingeniør

Rejlers, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med JAJA Architects

Premiering
Premiering
  • Utvalgt etter parallelloppdrag. 2015

Vestby ble grunnlagt i massebilismens barndom – med stor byspredning og en død bykjerne som følge. Målet har vært å skape «ett» Vestby sentrum og en sammenhengende bystruktur mellom stasjonsområdet, Vestby Storsenter og IKEA. Vestby sentrum får et tydelig knutepunkt ved jernbanestasjonen, med en ny og utvidet broforbindelse over togsporene. Broen etableres som en solrik og grønn sentrumsplass med benker, utsikt og universelt utformede gangstrøk (ramper) til plattformene. Hermed reduseres barrièrevirkningen mellom sentrum nord og syd.

Prosjektet innfører en «Vestbyloop» - en ringgate som definerer sentrumskjernen og skaper nye forbindelser på tvers av jernbanetraseen. «Loopen» er sammenhengende for gående og syklende, mens bilene får adgang til deler av loopen fra hovedveisystemet.

Undersøkelser viser at 10.000 innbyggere i gangavstand er den kritiske grensen dersom mindre byer skal ha et levende bysentrum med et variert servicetilbud. Med et sentralt, klart definert knutepunkt ved Vestby stasjon legger forslaget opp til, at Vestby bygger 3000 nye boliger i sentrum og anlegger gater og stier for fotgjengere og syklister, for derigjennom å skape det nødvendige grunnlag for en levende bykjerne – med flere mennesker og servicefunksjoner som er knyttet tettere sammen.

Vestbys nærhet til det åpne landskapet gir gode muligheter for bynære naturopplevelser, og forslaget legger opp til å videreutvikle eksisterende, verdifulle grøntområder og grønne korridorer til bykjernen.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.