NTNU Campus Trondheim. C.F. Møller

NTNU Campus Trondheim

Transformasjon og utvikling av campus for NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), som styrker forskning og formidling ved å bryte ned barrierer mellom studenter, forskere og fag samt relasjonen til næringsliv og byen.
 NTNU Campus Trondheim. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Statsbygg

Adresse

Trondheim, Norge

Omfang

137 000 m² (92 000 m² nybygg, 45 000 m² ombygg)

År

2020-2030

Ingeniør

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Rambøll, Fabel Arkitekter og Rolvung & Brøndsted

Landskap

C.F. Møller Architects i samarbeid med Rambøll

Andre samarbeidspartnere

mtre, Oslo|Works

NTNUs nye og bynære campus i området Gløshaugen i Trondheim samler de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene med de tekniske og naturvitenskapelige miljøene samt medisin, helse- og lærerutdanning. Overordnet skapes det en robust og fleksibel infrastruktur som styrker tverrfaglighet og gir mulighet for gode synergieffekter. Det senker terskelen for å kunne studere, forske, innovere og formidle på tvers av tradisjonelle fagdisipliner og skape grunnlag for bedre kvalitet i utdanning, forskning og formidling. Utviklingen av NTNUs campus er derfor et verktøy for å støtte faglige ambisjoner og strategisk retning.

Optimal balanse mellom nytt og eksisterende

En fleksibel infrastruktur styrker tverrfaglighet og gir gode vilkår for å skape synergier langt inn i fremtiden. Det oppnås blant annet gjennom en optimal balanse mellom eksisterende og fremtidige bygninger samt planlagte nye bygninger. Den nye campusen forsterker integrasjonen mellom byen og den eksisterende campusen via ny, innovativ bebyggelse og byrom som åpner opp campus i dialog med omgivelsene.

Prosjektet består av opptil 92 000 m2 nybygg og 45 000 m2 ombygging, og det vil totalt vare i 10 år. C.F. Møller Architects og Rambøll Norge sørger for at Statsbygg og NTNU får forvandlet en visjon for campusen til konkret arkitektur. Det gjøres blant annet ved hjelp av en omfattende brukerinvolverings- og prosjekteringsprosess samt fokus på tydelig rollefordeling, åpenhet og fremdrift i arbeidsprosessen.

Den nye campusen gir grunnlag for mer samarbeid og flere og bedre muligheter til å kombinere kunnskap og fag samt bedre kommunikasjon mellom studenter og forskere og mellom akademia, næringsliv og lokalsamfunn.

Les mer

Flere prosjekter | Undervisning/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.