Holtet videregående skole. C.F. Møller

Holtet videregående skole

Holtet videregående skole tilbyr en 3-årig utdannelse med sosial- og helsefag samt tre yrkesfag som hovedstudieretninger. Det opprinnelige anlegget bestod av en skolebygning tegnet i 1930, samt et nyere idrettsanlegg med verksteder. Prosjektet er en utvidelse av eksisterende bebyggelse og omfatter nye verksteder, klasserom og arbeidsrom.
 Holtet videregående skole. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Oslo kommune, Skoleetaten

Adresse

Oslo, Norge

Omfang

8 000 m² (1400 m² nybygg)

År

1998-2000

Entreprenør

Hovedentreprenør: Stein Larsen AS (ombygg) Bergmann Bygg AS (nybygg)

Ingeniør

RIB: Stormorken og Hamre AS RIV: Lars Myhre AS RIE: Elconsultteam AS

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Arkitektpartner

Landskap

Grindaker AS Landskapsarkitekter

Det er lagt vekt på at utvidelsen skal samle det eksisterende skoleanlegget og bevare anleggets arkitektoniske kvalitet og utemiljø. Bygningen er utformet med pussede flater i et modernistisk formspråk, som i sin enkelthet spiller sammen med og supplerer den bevaringsverdige, eksisterende arkitekturen.

De eksisterende verksteder er utvidet gjennom en utgravning i skolegården. Mistet uteområde er erstattet med en nytt "torv" på taket av de nye verkstedene. En gårdsplass beplantet med trær ligger i overgangen mellom gammelt og nytt. Det er også laget en ny, smal fløy i to etasjer.

Fløyen står på søyler og dekker samtidig nye trapper og en rullestolrampe som binder de to nivåene i skolegården sammen. Fløyens 1. etasje består av kjøkken og kantine som vender seg mot den nye skolegården, og i 2. etasje er det arbeidsplasser for lærere.

Les mer

Flere prosjekter | Undervisning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.