Ålgård sentrum. C.F. Møller. Photo: Dronninga Landskap

Ålgård sentrum

Ålgård i Gjesdal kommune sør for Stavanger nærmer seg et innbyggertall på 10 000. Tettstedet har dermed nådd en størrelse som gjør det mulig å utvikle et ordentlig bysentrum. C.F. Møller har utformet parallelloppdraget og deretter områdereguleringsplanen, som skal utvikle Ålgård sentrum til en småby og samtidig bevare landskapet og et hyggelig nærmiljø.
 Ålgård sentrum. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects in collaboration with Haugen/Zohar Arkitekter and Dronninga landskap
Fakta

Byggherre

Gjesdal kommune

Adresse

Ålgård, Norge

Omfang

22 ha

År

2014

Konkurranse

Vinner parallel opdragg. 2013

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Haugen/Zohar Arkitekter

Landskap

C.F. Møller Architects i samarbeide med Dronninga landskap

Andre samarbeidspartnere

Transportøkonimisk institutt Vista Analyse AS Erichsen & Horgen AS

Premiering
Premiering
  • Statens pris for byggkvalitet. 2019
  • Vinner parallel opdragg. 2013

Planen tegner et bysentrum etter prinsippet "Alt ligger nær alt", slik at flest mulig funksjoner ligger innenfor kort avstand. Derfor satses det på kompakte og høye bygninger som skaper en karakteristisk arkitektur og mer liv i gatene, mens biltrafikken reduseres og Ålgårds vakre landskapsområder bevares. Parallelt med den fortettede bykjernen anlegges mange grøntarealer som skal bidra til et rikt dyreliv i området og gi beboerne mulighet for en sunn livsstil.

Landskapsplanleggingen for bykjernen tar utgangspunkt i byens opprinnelige midtpunkt: Figgjoelva. Vannet skal føres inn i sentrum og igjen gjøre Ålgård til en elveby, og på en slik måte at den varierende vannstanden kan gi plass til allsidige og levende byrom.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.