Devoldholmen, Kristiansund. C.F. Møller

Devoldholmen, Kristiansund

C.F. Møller Architects har utviklet et overordnet konsept for by- og campusutvikling på Devoldholmen i Kristiansund som samlokaliserer læringsmiljø, boliger og næring. Hovedmålene har vært å sikre gode uterom for bydelen, samt å gi området en klar arkitektonisk karakter i form av tydelige konstruksjoner som tåler stor programmatisk variasjon og endringer over tid.
 Devoldholmen, Kristiansund. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Kristiansund kommune, NHP Eiendom, Bane NOR

Adresse

Kristiansund, Norge

Omfang

27 dekar

År

2017

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Kristiansunds arkitektur er sterkt knyttet til kystkulturen og det omfattende gjenreisningsarbeidet etter 2. verdenskrig, særlig Brente steders regulering (BSR) signert Sverre Pedersen. Det har vært viktig å skape et arkitektonisk grep som omfavner og spiller videre på dette.

Prosjektet kombinerer campus, boliger og næring med sekvenser av generøse uterom som binder sjøfronten sammen med byen. Mot sjøen ligger områdets hjerte, der fotgjengere og syklister møtes. Campus er prosjektets største og tydeligste program, og er plassert nærmest kaikanten for å definere området fra sjøsiden.

Forslaget binder sammen gå- og sykkelveier mellom Vågen, Devoldholmen og sentrum og gjør planområdet til et mer attraktivt overgangssted for reisende med buss og båt. For disse vil den nye Devoldholmen bli et offentlig rom med mange muligheter innen rekreasjon og aktivitet.

Prosjektet henter inspirasjon fra Kristiansunds rasjonelle bygninger som, til tross for likheter i konstruksjoner, har stor variasjon i former, farger og interiør. Primærkonstruksjonen er av betong, men kan også gjennomføres som en blanding av betong og tre, for eksempel med betong i første etasje og tre i etasjene over. Resultatet er et robust arkitektonisk konsept i kombinasjon med et fremadrettet energikonsept og et blågrønt nettverk som tåler kystens tøffe klima og tidens tann.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.