Nye Ogna Skole. C.F. Møller

Nye Ogna Skole

Forslaget til den nye skolen i Ogna har som mål å lage et moderne og fremtidsrettet læringsmiljø som samtidig skal være det lokale samlingsstedet. Forslaget inkluderer en flerbrukshall, et bibliotek og et helsesenter for barn og unge med mål om å knytte sterke bånd mellom elever, skole og tettsted.
 Nye Ogna Skole. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Hå kommune

Adresse

Ogna, Norge

Omfang

4 900 m²

År

2015, konkurranse

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Gullik Gulliksen

Andre samarbeidspartnere

Cadi (interiørarkitekt) Autens (konsulent skole)

Skolen er tenkt i tre soner – et lokalt felleshus med hovedinngang og fellesfunksjoner, administrasjon og undervisningslokaler fordelt på alderstrinn. Hver læringsarena og hvert alderstrinn har sitt eget lille hus med egen inngang og kontakt til landskapet. Det gir mulighet for fleksible muligheter for forskjellige læringsformer og utfoldelse. Sentralt i forslaget ligger den tette dialogen mellom inne og ute, mellom felleshus og læringsmiljøene inne og det grønne landskapet og lekearealene ute. Alle undervisningsrom er plassert på bakkeplan hvor terrasseområder med overbygg gir en flytende overgang til naturen. Det nye lokale felleshuset, som også inneholder skolens hovedinngang, åpner seg mot vest med utsikt til hovedveien, havet og jernbanen. Det blir et tydelig sosialt midtpunkt. Her består fasaden av tre gavlfasader med store glasspartier, godt beskyttet av store utkraginger.

Landskapets buktende form med hav, sanddyner, bekker, fjell og langstrakte skoger er alle sterke naturelementer som har gitt inspirasjon til bygningens uttrykk og materialvalg. Skolens tak har bløte kurver som sanddynene og er kledd med marehalm, mens fasadenes liggende paneler med tiden vil patineres av været og få en sølvgrå farge.

Les mer

Flere prosjekter | Undervisning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.