Brekstad. C.F. Møller

Brekstad

Den norske kystbyen Brekstad, beliggende på en halvøy ytterst i Trondheimsfjorden, er utpekt til pilotprosjekt i regjeringsinitiativet "Framtidens bygder", som støtter forbilder for bærekraftig vekst i Norges bygder og småbyer.
 Brekstad. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Ørland Kommune

Adresse

Brekstad, Norge

Omfang

200 000 BRA m²

År

2013

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Haugen/Zohar Arkitekter

Landskap

Dronninga landskap

Andre samarbeidspartnere

Transportøkonomisk Institutt (TØI) Vista Analyse (det samfunnsfaglige analyseselskapet ) Erichsen & Horgen (rådgiverfirma)

Innbyggertallet i kommunen er nå ca.5.000, men forventes å stige til omkring 7.000, herav de fleste i Brekstad, fordi det norske forsvarets nye hovedkampflybase skal ligge her. C.F. Møller har arbeidet med forslag til utvikling av Brekstad.

Kommunen har siden 1990-årene arbeidet etter en visjon om å flytte funksjoner som rådhus og kulturhus til havnen. C.F. Møllers forslag til en ny helhetsplan ønsker å videreutvikle denne visjonen og forsterke Brekstads identitet som kystby: Tanken er å konsentrere bylivet - med rådhus, kultur, næring og butikkliv - omkring fergeleiet og byens torg, så innbyggerne kan gå eller sykle til det meste i nærområdet, og ta offentlig transport når de skal lenger vekk, f.eks. fergen til Trondheim.

Brekstads landskap og kystlinje med fugleliv av internasjonal interesse (Ramsar-område) skal understrekes som byens kjennetegn og bevares helt inn i bykjernen, med frodige belter mellom husene og bl.a. en havnepromenade og sykkelstier langs kysten. Byens nye struktur skal designes slik at bygningene både fanger solen og beskytter mot kalde havvinder. Brekstad skal i så høy grad som mulig tilby et lunt og attraktivt uteliv.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.