Akuthuset - Nyt Hospital Bispebjerg. C.F. Møller

Akuthuset - Nyt Hospital Bispebjerg

C.F. Møller og C.F. Møller Landscape er i samarbeid med Terroir og ingeniør-firmaene Alectia og Søren Jensen blant vinnerne av første fase i konkurransen om Akuthus til Nyt Hospital Bispebjerg.
 Akuthuset - Nyt Hospital Bispebjerg. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Region Hovedstaden

Adresse

København, Danmark

Omfang

66 500 m²

År

2014-2015

Konkurranse

Delt 1. premie, fase 1. 2014

Ingeniør

Alectia, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Terroir

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • Architectural Review MIPIM Future Projects Award, Old & New category. 2016
  • Delt 1. premie, fase 1. 2014

C.F. Møllers og Terroirs forslag er en videreutvikling av det eksisterende Bispebjerg hospitals fredede paviljongstruktur og hageanlegg fra 1913, bestående av 12 bygg rundt et sentralt terrassert hageforløp med sterke referanser til både sykehusets arkitektur og det omgivende københavnske Nordvest-kvarter.

Akuthuset er det største delprosjektet i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og omfatter akuttmottak, operasjonssaler, sengesaler og mange andre funksjoner som er viktige for det fremtidige hospitalet. Prosjektet er utformet med særlig vekt på lys, luft, natur og oversikt som en konkretisering av tankene bak helende arkitektur integrert med landskapet.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.