Rigshospitalet - Sterilcentral 1 og godsterminal. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Rigshospitalet - Sterilcentral 1 og godsterminal

Rigshospitalets nye sterilsentral blir den ene av Region Hovedstadens to nye sentraler for sterilisering av sykehusutstyr.
 Rigshospitalet - Sterilcentral 1 og godsterminal. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Byggherre

Region Hovedstaden

Adresse

København, Danmark

Omfang

13 000 m²

År

2013-2021

Byggherrerådgiver

Niras

Ingeniør

Alectia

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Sterilsentralenblir verdens første helautomatiserte sterilsentral, og konseptet ventes å sette en standard for fremtidens sterilsentraler så vel i Danmark som i utlandet.

All sterilisering av utstyr i Region Hovedstaden samles ved de to sentralene for å sikre at steriliseringen av instrumenter og operasjonsutstyr i fremtiden lever opp til nasjonale og internasjonale retningslinjer. Samtidig optimaliseres både pasientsikkerhet og arbeidsmiljø med topp moderne teknologi, som blant annet legger til rette for størst mulig grad av ensartethet og forenkler arbeidet ved å automatisere tunge og repetitive arbeidsprosesser. I tillegg økes produktiviteten ved hjelp av stordriftsfordeler. Sterilsentralen inneholder også en ny godsterminal for mottak og sending av alt gods til og fra Rigshospitalet.

Sterilsentralen skal bestå av fire etasjer med godsterminal i kjeller og første etasje. Selve steriliseringen av instrumenter vil skje i andre etasje i bygningen, mens mottak, distribusjon og pakking av varer vil foregå på bakkeplan. Bygningens øverste etasje er et teknisk rom, mens det på taket av bygningen etableres en avskjermet kjøledel.

Fasaden består av aluminiumsplater med forskjellige typer overflatebehandling kombinert med utstansede delpartier, som skaper et variert fasadeuttrykk som endrer seg etter hvordan den som ser, beveger seg, samt etter hvor solen står. Fasaden inngår i et raffinert samspill med psykiatribygningene som ligger rett overfor og har pussede fasader, samtidig som at sterilsentralen inngår i et arkitektonisk samspill med et markant parkeringshus som grenser opp til sterilsentralen.

De to sterilsentralene vil sammen motta instrumenter og utstyr fra totalt ni sykehus.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.