Nya sjukhuset Helsingborg. C.F. Møller

Nya sjukhuset Helsingborg

Et nytt, moderne og fremtidssikkert sykehusområde på ca 200.000 kvadratmeter i Helsingborg i Sverige, som skal forbedre omsorg og arbeidsmiljø. Området er en del av en større sammenhengende bydel som er under planlegging.
 Nya sjukhuset Helsingborg. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Region Skåne

Adresse

Helsingborg, Sverige

Omfang

200 000 m²

År

2021

Ingeniør

Ramboll Sverige AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects Krook & Tjäder Arkitektkontor AB Carlstedt Arkitekter AB

Et nytt sykehus planlegges bygget i Östra Ramlösa i Helsingborg, hvor kommunen også planlegger en ny bydel. Östra Ramlösa ligger cirka fem kilometer fra Helsingborg sentrum, og her ønsker de å skape en attraktiv, levende og langsiktig bærekraftig bydel med unik karakter og grønne verdier. Oppdraget omfatter å utvikle konsepter for et nytt sykehus med et driftsbehov som er beregnet å utgjøre cirka 200.000 kvadratmeter. Ved implementering vil dette være det største pågående sykehusprosjektet i Sverige.

Fremtidens omsorgsbehov

Det er et moderne, bærekraftig og fremtidssikkert sykehusområde som planlegges, hvor målet er forbedret omsorg og arbeidsmiljø, fleksibilitet med mulighet til å vokse over tid, og et akuttsykehus godt rustet til å møte fremtidens krav. Det nye sykehusområdet vil omfatte akuttsykehus med psykiatri, høyteknologisk omsorg, sengeposter, klinikker, laboratoriemedisin, servicefunksjoner og teknologi, samt administrasjon. Også nødvendig infrastruktur, over og under bakken, samt park og natur.

Prosjektet som helhet vil ta ca 11-13 år å gjennomføre og starter med en mulighetsstudie som skal danne grunnlag for en ny detaljplan. Oppdraget starter i januar 2022.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.