Sykehuset i Vestfold, Masterplan. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Sykehuset i Vestfold, Masterplan

Masterplan for utbygging og omstrukturering av Sykehuset i Vestfold. Planen omfatter optimering av sykehuset med hensyn til både trafikk, logistikk og kapasitet, og overordnede arkitektoniske løsninger for utbygningen innenfor sykehusområdet.
Fakta

Byggherre

Helseregion Sør, Norge

Adresse

Tønsberg

Omfang

50000 m² (nybygg)

År

2002-2009

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Kristiansen & Bernhardt arkitekter

Arkitektarbeidet med detaljprosjektering av sykehusets 6. byggetrinn inngår som en del av den samlede masterplan for sykehuset.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.