Sykehuset i Vestfold, Masterplan. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Sykehuset i Vestfold, Masterplan

Masterplan for utbygging og omstrukturering av Sykehuset i Vestfold. Planen omfatter optimering av sykehuset med hensyn til både trafikk, logistikk og kapasitet, og overordnede arkitektoniske løsninger for utbygningen innenfor sykehusområdet.
Fakta

Byggherre

Helseregion Sør, Norge

Adresse

Tønsberg

Omfang

50 000 m² (nybygg)

År

2002-2009

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Kristiansen & Bernhardt arkitekter

Arkitektarbeidet med detaljprosjektering av sykehusets 6. byggetrinn inngår som en del av den samlede masterplan for sykehuset.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.