Vejle Sykehus, en del av Sykehus Lillebælt. C.F. Møller

Vejle Sykehus, en del av Sykehus Lillebælt

Siden utarbeidelsen av en generalplan for Vejle Sygehus i 1985 har C.F. Møller frem til i dag hatt ansvar for generell byggherrerådgivning, planlegging og gjennomføring av en lang rekke utvidelser, ombygginger og lignende for Vejle Sygehus, som i dag er en del av Sygehus Lillebælt.
 Vejle Sykehus, en del av Sykehus Lillebælt. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Fakta

Byggherre

Vejle Amt

Adresse

Vejle, Danmark

Omfang

18 000 m² (nybygg)

År

1985 - 2004

Ingeniør

Civiling. Mikkel Thomsen, konstruksjonerSardemanns eftf., installasjoner

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • Vejle-prisen tilordnet av Vejle Amt. 1991

Generalplanen beskrev den langsiktige planen for sykehusets trinnvise utbygging. I begynnelsen av 1990-tallet ble det gjennomført to store utvidelser: Vest-utvidelsen med påbygging av 10 000 m² behandlings- og sengeposter og øst-utvidelsen med renovering av ca. 10 000 m² behandlingsposter samt et 5 000 m² nybygg med operasjonsavdeling, laboratorium, sterile rom og så videre. Opp gjennom 90-tallet ble det gjennomført fasaderenoveringer, omlegging og ombygging av matleveringen og en gjennomgripende renovering av sengebygningene, i alt ca. 17 000 m². C.F. Møller har i perioden 1999-2002 forestått planlegging og prosjektering av ny onkologisk avdeling og stråleterapisenter, nytt senter på 300 m² med to CT-skannere, ombygging av MR-skanneravdeling på 200 m², planlegging og prosjektering av ny kontoretasje på 1 000 m² samt ny akselleratorbygning på 750 m².

Nå sist har firmaet arbeidet med å renovere og nyinnrede sykehusets åpne psykiatriske avdeling med skjermet avdeling. Første gang var i 2004-2006 med ca. 1600 m², andre gang i 2010-2011 med ca. 1100 m². Sykehusets brukere har vært aktivt involvert i prosessen i alle faser, sammen med arkitekter, ingeniører og sykehusplanleggere.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.