Regional Sterilcentral, Herlev. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Regional Sterilcentral, Herlev

Region Hovedstaden skal samle sterilisering av instrumenter i to nye sterilsentraler for å oppnå økt og lik kvalitet i ledelse, opplæring, fysiske rammer, utstyr, dokumentasjon og sporbarhet.
 Regional Sterilcentral, Herlev. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Byggherre

Region Hovedstaden, Herlev Hospital

Adresse

Herlev, Danmark

Omfang

12 400 m²

År

2014-2019

Byggherrerådgiver

Niras (totalrådgiver)

Entreprenør

Einar Kornerup og Elindco Byggefirma

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Regional Sterilcentral Herlev er den siste av de to nye regionale sentralene for sterilisering av sykehusinstrumenter i hovedstadsområdet. Den nye sterilsentralen ved Herlev Hospital blir plassert i forlengelsen av den kommende utbyggingen av sykehusets servicebygning.

Prosjektet inkluderer mottak av urene vogner, tømming, sortering, vask, sterilisering, pakking av varer og fordeling av rene varer og vogner til sykehusene.

Sterilsentralen består av tre etasjer, samt en etasje under bakken. Den blir koblet til eksisterende transporttunnel ved Herlev sykehus. På taket av bygningen etableres det en avskjermet kjølestasjon.

Siden det er andre krav til rom- og etasjehøyder i sterilsentralen enn i den eksisterende servicebygningen, blir det etablert et skille i form av en mellombygning, hvor fasaden mot sør og nord trekkes tilbake. Denne markeringen i fasaden brukes som personalinngang for sterilsentralen.

Fasadene beholder uttrykket fra den eksisterende servicebygningen med den hevede basen, de vannrette båndene som utgjør etasjeskiller, samt de loddrette fasademarkeringene. I mellom disse fylles det ut med gjennomsiktig fasade i form av et glassalu-fasadesystem på de to nederste etasjene og lukket fasadesystem i form av lette sandwichelementer i øverste etasje, hvor det er teknologi. Det er solavskjerming foran fasadesystemene.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.