Tampere psykiatriske klinikk. C.F. Møller. Photo: Wellu Hamalainen

Tampere psykiatriske klinikk

Ny psykiatrisk klinikk ved Tammerfors universitetssykehus, en bygning som skal bidra til pasientens legende prosess og personalets arbeidsmiljø – et helbredende miljø for felles beste.
 Tampere psykiatriske klinikk. C.F. Møller. Photo: Wellu Hamalainen
Fakta

Byggherre

PSHP, Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri

Adresse

Tampere, Finland

Omfang

30 000 m², 180 senger til ulike psykiatriske helseenheter

År

2017-2023

Ingeniør

WSP, AX, Granlund

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeide med ARCO Architecture Company

Landskap

Rambøll

Premiering
Premiering
  • Vinner Tampere Bygningspris. 2023

Den psykiatriske klinikken består av et frittstående tilbygg til Tammerfors universitetssykehus, plassert i utkanten av sykehusområdet i tilknytning til et natur- og friluftsområde. Sammenkoblingen med sykehusets infrastruktur gir organisatoriske og strukturelle fordeler, samtidig som den adskilte plasseringen gir bygningen sin egen identitet og atskilthet som, sammen med kontakt med naturen og mulighet til utemiljø, er en stor fordel for den psykiatriske omsorgen.

Anlegget har et fleksibelt strukturelt konsept som støtter pasientens helbredelsesprosess og personalets arbeidsmiljø. Strukturen skaper en rekke forskjellige miljøer med private, sosiale og offentlige rom, både innendørs og utendørs, for å oppfylle de psykiatriske pasientenes behov, vilje og evne til å være en del av hverdagen og tilpasse seg til livet i omverdenen.

Tre U-formede omsorgsbygg rettet ut mot naturen og et administrasjons- og aktivitetsbygg formet i en ring danner sammen en felles, lukket gårdsplass. Aktiviteter, besøk og sosialt samvær samles rundt, og bruker gårdsplassens trygge og atskilte miljø.

Omsorgsbyggene er organisert med avdelinger plassert parvis med en felles personal- og funksjonskjerne i midten, noe som gir optimal fleksibilitet og effektivitet, samtidig som det gir god oversikt og sikkerhet på avdelingen. Den runde strukturen sammen med vertikale noder i hvert bygningsvolum garanterer kort avstand og god kommunikasjon gjennom hele anlegget.

Bygningen er inspirert av den eksisterende klinikken i Pitkäniemi, som har et naturlig, hageliknende miljø, og Tamperes industriarv, med murstein, treverk og natur. Begge anses som nyttige for helbredelsesprosessen. Kombinasjonen av disse elementene skaper et moderne og lokalt forankret miljø med både pasienten og personalet i fokus – et helbredende miljø for det felles beste.

Klinikken tilbyr 180 senger til ulike psykiatriske helseenheter, slik som: akuttenhet, psykoseenhet, kriseenhet, ambulantklinikk, somatopsykiatrisk enhet, nevropsykiatrisk enhet, enhet for depresjon, enhet for nevromodulering, enhet for stoffmisbruk, og enhet for psykose og rettsmedisinsk psykiatri.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.