Dronning Ingrids Hospital, Nuuk. C.F. Møller. Photo: MEW

Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Nybygg for akuttsenter, legeklinikk, pasienthotell, psykiatri og ombygning av eksisterende bygninger.
 Dronning Ingrids Hospital, Nuuk. C.F. Møller. Photo: MEW
Fakta

Byggherre

Direktoratet for Sundhed, Grønland

Adresse

Nuuk, Grønland

Omfang

20 500 m² (8000 m² nybygg og 12500 m² ombygg) - 120 senger

År

2007-2013

Ingeniør

Rambøll A/S

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til allmene Formaal har gitt tilskudd til bygging at 1. etappe.

En generalplan utarbeidet av arkitektfirmaet C.F. Møller har skissert hvordan Dronning Ingrids Hospital fra 1980 fremtidssikrer bygningene ved både å renovere og bygge nytt. Generalplanen skisserer blant annet en ny måte å organisere mottaket av akuttpasienter på med et akuttsenter med operasjonsavdeling, oppvåknings- og intensivavdeling samt diagnostiske sengeplasser som sikrer rask diagnose og behandling. Andre tiltak er en ny psykiatrisk avdeling, nytt landsapotek og ny legeklinikk for praktiserende leger. Det blir laget ekstra plass på eksisterende sengeposter ved å bygge et nytt pasienthotell. Hotellet får en markant rund form som gir pasienter og personale utsikt til naturen rundt, blant annet Sanabukten og fjorden.

Den første av generalplanens til sammen ni etapper er nå gjennomført – et tilbygg som rommer Dronning Ingrids helsesenter, det vil si ny legeklinikk og nytt landsapotek. Med sin iøynefallende, skulpturelle form – nærmest som en isblokk som skrur seg opp av terrenget – henvender den kobberkledte bygningen seg til byen og brukerne, og markerer sykehusets nye hovedinngang og generelle fornyelse.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.