Campus Virchow Charité, Masterplan. C.F. Møller

Campus Virchow Charité, Masterplan

Utformingen av masterplanen for Campus Virchow Charité nord i Berlin er basert på en visjon om å åpne opp den historiske sykehuscampusen og gjøre den til en integrert del av byen.
 Campus Virchow Charité, Masterplan. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Charité - Universitätsmedizin Berlin

Adresse

Berlin, Tyskland

Omfang

42 ha / 235 000 m² NUF (netto) fordelt på 167 000 m² nybygg av sykehusfunksjoner, og 77 000 m² utvidelsespotensial for sykehusfunksjoner.

År

2020

Ingeniør

Arup

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med HENN

Landskap

C.F. Møller Architects i samarbeid med Neumann Gusenburger Landschaftsarchitekten

Andre samarbeidspartnere

ProDenkmal

Premiering
Premiering
  • 2. premie i konkurranse. 2020

Den eksisterende campusen ligger sentralt nord i Berlin, og den skal utvikles til en åpen og offentlig tilgjengelig campus, med fire nye kvarter, nye plasser og forskjellige parker. Området utvikles som en integrert del av byen, som gir adgang til store rekreasjonsområder, og skaper nye grønne forbindelser. Kvalitetene og strukturen i den eksisterende campusen, som opprinnelig var et av Europas fineste eksempler på et paviljongsykehus fra 1906, styrkes gjennom reetablering av historiske akser og ny-programmering av de sentrale uterommene som skaper forbindelser gjennom campus. Den tverrgående Mittelallee styrkes med en lav bebyggelse med en godt definert kant i hele alleens lengde samt en ny bearbeiding av landskapet som gir kapasitet til oppsamling av regnvann.

Fremtidsrettet utvikling

I arbeidet med masterplanen har det vært viktig å definere byggefelt samt å formulere tydelige mål og veiledende prinsipper for å skape størst mulig fleksibilitet og fremtidssikring for utviklingen av sykehusfunksjonene og forskningen. Langs kanalen mot sørvest åpnes campusen opp, og det etableres en park med leke- og treningsfasiliteter, oppholdssteder og en fremtidig super-sykkelsti som skal forbinde sentrale Berlin med forstedene i vest. Som en del av parken langs kanalen reetableres den historiske pasienthagen, som skaper rom for ettertanke som en kobling mellom den urbane og den rekreative delen av campusen. Sykehusfunksjonene flyttes fra den sentrale plasseringen langs Mittelallee til den sørlige delen av campusen for å skape bedre funksjonelle forbindelser mellom de ulike klinikkene og for å sikre plass til fremtidig utvidelse av nye forsknings- eller sykehusfasiliteter sentralt på campus.

Les mer

Flere prosjekter | Helse/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.