Nytt sykehus på Nord-Sjælland. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller/CUBO

Nytt sykehus på Nord-Sjælland

Tanken bak prosjektforslaget til Nord-Sjællands nye akuttsykehus har vært et landemerke på linje med Frederiksborg slott – et eksempel på hvordan arkitektur og natur kan smelte sammen og utgjøre et trygt sted for pasienter og besøkende, et funksjonelt og sanselig sted å jobbe og et rekreasjonssted for alle som bor i området.
 Nytt sykehus på Nord-Sjælland. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller/CUBO
Fakta

Byggherre

Region Hovedstaden

Adresse

Overdrevsvejen, Hillerød, Danmark

Omfang

124 000 m²

År

2013, konkurranse

Byggherrerådgiver

Cowi A/S, Ann-Pia Puggard

Ingeniør

Alectia A/S, Rambøll A/S Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Cubo Arkitekter

Landskap

Tredje Natur

Andre samarbeidspartnere

Tekst 1. runde: Christian Bundegaard

Premiering
Premiering
  • Delt 1. premie, fase 1. 2013

Sykehuset vokser ut av skoglysningen i landskapet. Behandlingsbygningene med lysgårder og landlige hager danner et grønt fundament for sengebygningene, som reiser seg over sykehuset grønne, tilgjengelige tak.

Sykehusets arkitektur blander konsekvent mennesket med naturen både inne og ute, i den hensikt å skape et helbredende miljø hvor pasienten står i sentrum. Derfor tar det arkitektoniske uttrykket også utgangspunkt i et organisk, mykt og humanistisk formspråk.

Den store bygningen er gjort liten ved å dele den i to store buer som markerer inngangspartiene mot Hillerød i nord og den nye stasjonsbyen i sørøst. De store buene hilser velkommen og gjør det enkelt å finne frem.

En offentlig, hevet sti inspirert av New Yorks grønne "high line" fører inn i sykehuset eller opp over og gjennom hele komplekset og gjør bygningen åpen og demokratisk tilgjengelig for alle. Det er for eksempel mulig å følge stien opp på taket og nyte utsikten, men på en slik måte at det ikke gir sjenerende innsyn til sengepostene.

Innvendig er det samlende, sentrale ankomstrommet, Strøget, midtpunktet rundt behandlingsetasjene – her ligger de lettere ambulatoriske enhetene på samme nivå som hovedinngangen, mens de tyngre og mer behandlingskrevende enhetene ligger en etasje ned for å skape et mer privat område. Strøget integrerer flere torg med blant annet en leketrapp for barn og en amfilignende rampe som kan fungere som kulturelt samlingspunkt eller møtested i forbindelse med forsknings- og undervisningsarrangementer.

Sykehusets kompakte innredning sikrer maksimal funksjonalitet for medarbeiderne, effektiv logistikk og rasjonelle arbeidsrutiner. Fokus på god flyt for medarbeiderne gir mer tid til pasienter og pårørende. Den innvendige oppbygningen med Strøget og loddrette forbindelser opp til sengebygningene, er logisk, tydelig og oversiktlig, slik at alle finner veien og føler seg trygge og velkomne.

Alle sengeposter med enerom har full utsikt over landskapet fra sykesengen, og hver post legger vekt på en hjemmekoselig atmosfære med varme materialer som for eksempel tre, som mest av alt kan minne om et hyggelig hotellrom.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.