Nye Haraldsplass Sykehus – nytt sengebygg. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Nye Haraldsplass Sykehus – nytt sengebygg

Den nye hovedbygningen på Haraldsplass Diakonale sykehus består blant annet av ny hovedinngang, miljøhall, akuttmottak og sengeposter med totalt 170 sengeplasser, hvorav ¾ er enerom.
 Nye Haraldsplass Sykehus – nytt sengebygg. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Byggherre

Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Adresse

Bergen, Norge

Omfang

14 200 m²/187 senger

År

2011-2018

Konkurranse

1. premie i arkitektkonkurranse. 2012

Byggherrerådgiver

Erstad & Lekven Bergen

Entreprenør

LAB Entreprenør AS

Ingeniør

Rambøll Norge AS (RIB, RIV, RIE, RIG, RIAKU, RIBFY) Sweco Norge AS (RIBR) Asplan VIAK AS (VAR og VEI)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Asplan Viak

Premiering
Premiering
  • Building Better Healthcare Award - Best International Design. 2019
  • European Healthcare Design 2019 Awards - highly commended. 2019
  • 1. premie i arkitektkonkurranse. 2012

Nybygget ligger foran det opprinnelige sykehuset fra 1940, mellom foten av Ulriken og Møllendalselven, og byggets utforming følger elvens løp. Fra alle pasientrommene kan utsikt over byen og dalen nytes via de store vindusflatene som også er tilpasset synsvinkelen fra pasientenes seng.

I motsetning til tradisjonelle sykehus, er det ingen lange korridorer. I stedet ligger tunmodellen til grunn for sengeavdelingene. Det gir en effektiv logistikk, fleksibilitet, og nærhet mellom pleiepersonell og pasienter.

Sengepostene ligger fordelt rundt to store, overbygde atrier som danner rammen rundt fellesarealene: En offentlig foajé med resepsjon og kafé, og en mer privat fellesstue for pasientene og deres gjester. Atriene sørger for dagslys inn i bygningen, og bidrar samtidig til oversikt og lettere orientering.

Gangbro mellom hovedbygget og det opprinnelige sykehuset sikrer effektiv forbindelse for både ambulante og innlagte pasienter, personell og pårørende.

Prosjektet har hatt fokus på miljø og levetid. Og det er lagt stor vekt på å velge vedlikeholdsfrie naturlige materialer.

Bygningens fasader har en materialitet som harmonerer med den eksisterende bygningsmassen, og gjenspeiler samtidig det kontemporære i nybygget. Eikekledningen i den hvite fiberbetongen gir et varmt og imøtekommende uttrykk.

En ny gangbro over Møllendalselven kommer i aksen fra sykehusets nye hovedinngang og gir en tydelig og logisk atkomst for gående og syklister fra Årstadveien, hvor det i tillegg til dagens busstopp snart kommer et nytt bybanestopp.

Den fredede lindealléen og de flotte parkområdene i søndre del av sykehusområdet bevares slik de fremstår i dag.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.