Helse- og kvarterhuset Aalborg Øst. C.F. Møller. Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Helse- og kvarterhuset Aalborg Øst

Ideen med det nye huset har vært å skape en ramme rundt et attraktivt faglig miljø for leger og annet helsepersonell. I et ellers ensartet boligområde skal huset være et inviterende sentrum som beboerne i området har lyst til å besøke selv om de ikke er under behandling.
 Helse- og kvarterhuset Aalborg Øst. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Region Nordjylland Aalborg Kommune Himmerland Andelsboligforening

Adresse

Aalborg, Danmark

Omfang

7 500 m² (herav 5000 m² til helsefunksjoner)

År

2011-2012

Konkurranse

1. premie i totalentreprisekonkurranse. 2011

Entreprenør

A. Enggaard

Ingeniør

Ingeniørfirmaet ISC

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • Aalborg kommunes arkitekturpris. 2012
  • 1. premie i totalentreprisekonkurranse. 2011

Nybygget ligger i et område med ca. 1000 boliger og skal, i tillegg til lokaler for leger og spesialleger, tannleger, fysioterapeuter osv., også omfatte helsetilbud som hjemmesykepleie, helsetjeneste for småbarn og opptreningsfasiliteter, i tillegg til boligsosiale funksjoner, helsekafé, folkeopplysning og treningsfasiliteter. Bygningen ligger hevet på en sokkel i forhold til omgivelsene – et grønt parklignende område. På den måten får den skulpturelle kvaliteter samt utsikt og integrerte oppholds- og sitteplasser – et naturlig møtested hvor park og bygning møtes. Veien gjennom huset danner en sløyfe – en løsning som gir korte avstander og gjør det lett å orientere seg. Det er en gjennomgående gate som virker samlende i forhold til de forskjellige funksjonene – også fordi brukere og beboere har utgang herfra til en rekke grønne gårdsrom, henholdsvis hager i 1.etasje og takterrasser i 2.etasje. Det grønne elementet samt godt lysinnfall er høyt prioritert gjennom hele bygget. Et særlig fokus på tilgjengelighet for alle grupper betyr at helse- og innkvarteringshuset bl.a. har ekstra brede ganger og romslige toalettfasiliteter samt allergivennlige byggematerialer og beplantning.

Les mer

Flere prosjekter | Helse

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.