Aarhus Kunstbygning, utbyggnad. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Aarhus Kunstbygning, utbyggnad

Aarhus Kunstbygning från 1917 är ritad i nationell klassicistisk stil av den erkände danske arkitekten Høeg-Hansen. Byggnaden, som är omgärdad av en parkanläggning, består av geometriska element: två rektangulära och en åttakantig byggnad.
 Aarhus Kunstbygning, utbyggnad. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Fakta

Uppdragsgivare

Århus Kunstbygning

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

150 m² (1993), 800 m² (2003)

År

1993, 2003

Ingenjör

Abrahamsen & Nielsen A/S (1993), Niras (2003)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Naturforvaltningen, Aarhus Kommune

Pris
Pris
  • Århus kommuns byggnadspris. 2003
  • Aarhus Kommunes Arkitekturpris. 1993

De två utbyggnaderna har ritats med geometrin och parkanläggningen i åtanke. Den första tillbyggnaden har skapats på platsen mellan den ursprungliga utställningsbyggnaden och en nyuppförd mur formad som en del av en cirkel. Utställningsrummet får delar av sin belysning genom takfönstren. Den andra tillbyggnaden har anlagts under marken, men visar sig ovan jord i form av flera geometriska motiv: en glaskub och två glasväggar. Glaset släpper in ljus i det stora utställningsrummet under marken. Ovan mark utnyttjas platsen till en skulpturpark som ökar utställningsmöjligheterna på platsen.

Läs mera

Fler projekt | Kultur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.