Vendsyssel Konstmuseum. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Vendsyssel Konstmuseum

Vendsyssel Konstmuseum är inrättad i en tidigare klädfabrik från slutet av 1800 talet. Ombyggnationen har transformerat den detaljrika industribygganden till en enkel och tydlig kulturbyggnad, som förenar dåtidens stil med ett nutida uttryck. Förenklingen genomfördes genom att bl.a. ta bort utkragningen i fasaden, rensa rummen från historiska detaljer och fönstren är igensatta för att få stora rena ytor med plats för konst. Byggnaden har tillförts en modernistisk lager med bl.a. entrépartiets stålkvadrat.
 Vendsyssel Konstmuseum. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Fakta

Uppdragsgivare

Vendsyssel Kunstmuseum

Adress

Hjørring, Denmark

Omfattning

3 500 m²

År

2003

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 1996

Ingenjör

Peter Korsbæk A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Balslev A/S (el)

Pris
Pris
  • Hjørrings kommuns arkitekturdiplom. 2004
  • 1:a pris i arkitekttävling. 1996

Förfrågan om mer utställningsplats har lett till planer om en tillbyggnad. Tillbyggnaden ändrar inte uttrycket i den existerande byggnaden, då den placeras under mark. Tillbyggnaden nås via ett glasprisma i museets gård, som tillsammans med ovanljus ger ljus åt utställningsrummen. Samtidigt ger glaset en visuell kontakt mellan huvudbyggnad och tillbyggnad. Hjørring Kommunes Arkitekturdiplom, 2004.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.