Møllevangskyrkan. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Møllevangskyrkan

Den karaktäristiska kyrkobyggnaden är starkt förankrad i gammal dansk och nordisk byggnadstradition med tegel och trä som de genomgående materialen. Kyrkorummet som domineras av takets två stora ytor med synliga takbjälkar bidrar med sin prismatiska form att på ett naturligt sätt rama in koret med dopfunt, altare och predikstol. Det understryks av det mjuka, skiftande ljuset från det stora runda södervända fönstret i taket och ger en lugn och sluten inramning av de kyrkliga aktiviteterna. Det rena och enkla kyrkrummet uppfattas som både jämnt och upplyftande. Den sluttande marken på tomten gjorde det möjligt att inrätta kyrkans undervåning, kryptan, med församlingslokaler, konfirmationsstuga och kontor. Kyrkan uppfördes 1958 under tiden då C.F. Møller var Kunglig Byggnadsinspektör i Aarhus.
 Møllevangskyrkan. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

800 m2

År

1958-1987

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Senare, i takt med utvecklingen, har det gjorts ändringar och tillägg, bland annat ett fristående klocktorn (1969) och en sockengård (1978), dock utan att det har ändrat på kyrkans ursprungliga karaktäristiska helhet.

Läs mera

Fler projekt | Kultur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.