Odeon Musik- och Teaterhus. C.F. Møller. Photo: Kirstine Mengel

Odeon Musik- och Teaterhus

Visionen för det vinnande bidraget i tävlingen för det nya musik- och teaterhuset är att skapa ett kulturellt kraftcenter som under ett och samma tak hyser fyra scener samt Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole. Den stora salen har plats för ca. 1800 personer, medan den lilla rymmer ca. 300. Dessutom finns det en kammarmusiksal och en rytmisk sal. I Kulturhuset finns även restaurang, bar/lounge med utgång till takterrass, samt kontor, personalmatsal och P-källare.
 Odeon Musik- och Teaterhus. C.F. Møller. Photo: Kirstine Mengel
Fakta

Uppdragsgivare

Offentligt Privat Partnerskab (OPP): Odense Kommune (bestiller), KPC-Byg (developer, totalentreprenör)

Adress

Odense, Denmark

Omfattning

32 000 m² - inkl. garage

År

2008-2017

Tävling

1:a pris i tävling. 2008

Ingenjör

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Gade Mortensen Akustik, AIX Theater Planning och LydRommet

Pris
  • Saint-Gobain Gyproc 11th International Trophy – Grand Prix. 2018
  • 1:a pris i tävling. 2008

Tomten ligger i H. C. Andersen-kvarteret och gränsar till både den historiska staden och de nyare flervåningshusen. Arkitekturen är inspirerad av den varierade stadsmiljön, och komplexet består av en rad urbana byggnader som med växlande höjd harmonierar med grannhusen.

Kulturhuset kommer att likna en liten stad i staden, eftersom husen förbinds genom övertäckta gator, torg och öppna platser, som i sin tur ansluter sig till kringliggande kvarter.

Läs mera

Fler projekt | Kultur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.