Statens Museum för Konst, utbyggnad. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Statens Museum för Konst, utbyggnad

Danmarks nationalgalleri, Statens Museum for Kunst (SMK), innehåller både ny och äldre konst. Grundpelaren är konst anskaffad av olika danska kungar. 1896 fick museet plats i Vilhelm Dahlerups monumentala och historiska museibyggnad, men har under många år saknat utrymme. I hjärtat av projektet ligger kopplingen mellan nytt och gammalt genom en tillbyggnad skapad med den tydliga målsättningen att varken vara överordnad eller underordnad det befintliga museet. I stället ska den omvandla museet till ett samlat byggnadsverk med ett nutida modernistiskt formspråk.
 Statens Museum för Konst, utbyggnad. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Fakta

Uppdragsgivare

Kulturministeriet

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

24 000 m² (14 000 m² nybygning + 10 000 m² ombyggnad)

År

1992-1998

Tävling

1:a pris i offentliga tävling. 1993

Entreprenör

Carl Bro

Ingenjör

Birch & Krogboe

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Landskabsarkitekt Svend Kierkegaard

Pris
Pris
  • European Marble Architectural Award. 1999
  • Köpenhamns kommuns arkitekturpris för vacker byggnation. 1999
  • 1:a pris i offentliga tävling. 1993

Den nya, ljusa museiflygeln ligger parallellt med det befintliga museumets norra sida och öppnar sig mot det gröna Østre Anlæg, så att utsikten mot parken och ljuset släpps in i museet genom de stora glaspartierna. Byggnaden skiljer sig med sitt modernistiska arkitektoniska formspråk markant från Dahlerups. Den är inte direkt sammanbyggd med det befintliga museet, utan knyts samman via en stor glastäckt skulpturgata där nytt möter gammalt. På andra våningen binds de två byggnaderna samman med gångbroar som korsar skulpturgatans offentliga inre utrymmen och sammanbinder de båda byggnadsdelarnas funktioner.

Den nya museiflygeln innehåller förutom två våningar fulla med utställningssalar också nya administrationslokaler samt godsmottagning, lager och ett trevåningars ”hus-i-huset” med ett nytt konstmuseum för barn.

Läs mera

Fler projekt | Kultur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.