HYBRID kongresscenter. C.F. Møller

HYBRID kongresscenter

Hybrid är ett nytt multifunktionellt kongresscenter och mötesplats i centrala Lund – en hybrid och synergi mellan flera funktioner såsom kongress, hotell och kontor.
 HYBRID kongresscenter. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Skanska Sverige AB / Lund SBK

Adress

Lund, Sverige

Omfattning

30 000 m²

År

2021

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Kvarteret skapas utifrån idén om ett stadsmässigt- och socialt möte mellan nya och historiska byggnader och stadsrum. Hybrid är ett kvarter med detaljerade fasader av tegel och en vackert gestaltad kongressal med yttre fasader av återvunnen koppar och interiören utformad av ljust trä. De olika verksamheterna kontor, hotell och mötesforum har en tydlig indelning inom kvarteret och är strategiskt placerade för att bidra med värdeskapande synergier och publika miljöer i markplan. Målet är att kvarteret Hybrid ska utgöra en publik målpunkt med igenkännbar arkitektur och silhuett. Detta tillför ett levande och tillgängligt taklandskap med generösa takterrasser och växtbäddar som förstärker upplevelsen av en byggnad som öppnar gränsen mellan ute och inne. Landskapsutformningen i marknivå och för taklandskapet bidrar med kvaliteter för besökare och förbipasserande.

Publik restaurang, café och skybar

Kvarteret innehåller flera publika funktioner som är en förlängning av stadslivet. En större allmän restaurang med bar och uteservering kompletteras med ett café som öppnar sig till parkstråket. Hotellet utgör en slank och högre gestalt med en publik skybar och restaurang överst med utblick över staden och slättlandskap. En stor central trappa i det publika entréplanet möjliggör spontana publikarrangemang och leder besökarna till den stora kongressalen. Från det gemensamma ankomsttorget grenar sig kongressanläggningen ut i de bevarade delarna av den gamla Tingsrätten som aktiverar och skapar en spännande koppling mellan nytt och gammalt. Projektet är baserat på ett hållbart och cirkulärt perspektiv med integrerad design som genererar positiva effekter för kvarterets samlade miljöpåverkan. Kvarteret föreslås utföras med trähybrid stomme och fasader av tegel och återvunnen koppar.

Läs mera

Fler projekt | Kultur/Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.