Fiskeri- och sjöfartsmuseet i Esbjerg. C.F. Møller

Fiskeri- och sjöfartsmuseet i Esbjerg

Fiskeri- och sjöfartsmuseet i Esbjerg (byggt 1966–1968) har ett unikt läge vid Vadehavet. Tillsammans med 193 andra platser världen över finns Vadehavet på listan över naturområden som UNESCO anser vara så värdefulla att de ska bevaras för eftervärlden.
 Fiskeri- och sjöfartsmuseet i Esbjerg. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Esbjerg Kommune

Adress

Esbjerg, Denmark

Omfattning

3 450 m²

År

1996-1998, 2002, 2005-2007, 2013, 2014

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 1996

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Handicaprådet Esbjergs hederspris. 2003
  • 1:a pris i arkitekttävling. 1996

De senaste knappt 20 åren har C.F. Møller medverkat vid alla nybyggen, ombyggnader och renoveringar av museet – senast med två projekt som för in Vadehavets natur till museet för allmän beskådan. Det ena projektet utgörs av Vadehavspavillonen (2014) – en stor voljär som innehåller flora och fauna från Vadehavet samt bassänger där besökarna kan se de typiska Vadehavsfåglarna, bland annat ejder, gravand, bläsand och skärfläcka. Det andra är museets sälarium (2013), där besökarna kan se vadehavssälarna i två bassänger som har skapats för att visa sälarnas specifika beteende genom stora undervattensrutor.

Tidigare projekt omfattar nyinredning av museets saltvattenakvarier (2002), som med hjälp av ramper låter besökarna kliva ned genom akvariernas varierade havsdjup. 1998 byggdes bland annat nya administrationslokaler och ett nytt bibliotek, medan ännu en utbyggnad av museet i form av en ny hörsal just nu ligger på ritbordet.

Alla utbyggnader följer den masterplan som var byråns vinnande bidrag till 1996 års arkitekttävling.

Läs mera

Fler projekt | Kultur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.