Kristiansund opera- och kulturhus. C.F. Møller

Kristiansund opera- och kulturhus

Mitt i Kristiansunds centrum har C.F. Møller Architects ritat stadens nya kulturella knutpunkt – en samlokalisering av olika kulturinstitutioner som ger gatumiljön nytt liv och skapar en ny urban mötesplats för befolkningen.
 Kristiansund opera- och kulturhus. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Kristiansund Kommun

Adress

Kristiansund, Norge

Omfattning

10 000 m²

År

2010-2022

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2010

Ingenjör

COWI, Buro Happold

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Teaterteknik: Torsten Nobling - AIX Arkitekter AB-Arteno

Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2010

Det nya opera- och kulturhuset kommer att inrymma och aktivera två av stadens främsta landmärken: Folkets hus och Langveien Ungdomsskole. Dessa har använts som riktmärke vid utformningen av den nya byggnaden. Att bevara och renovera dem har varit en viktig del av projektet.

Byggnadens horisontella karaktär förbinder de olika byggnadsvolymerna och bryter ner operahusets storlek genom en gradvis nedtrappning av volymen från scentornet. Ambitionen med projektet har varit att skapa en välintegrerad och lågmäld symbolbyggnad som överensstämmer med, men som också tillför något nytt till, Kristiansunds korta, men rika arkitekturtradition.

Förutom den ärevördiga Operan i Kristiansund så kommer anläggningen även att innefatta museum, kulturskola, bibliotek, restaurang och kafé. Verksamheterna kommer att vävas samman till en kreativ och dynamisk miljö runt operans huvudsal.

På gatuplan interagerar byggnaden med omgivningen genom att tillgängliggöra och exponera innehåll. Angränsande gator och platser kommer att uppgraderas för att skapa trevliga stadsmiljöer som är fulla av liv.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.