Uppdatering av museiområdet i Frøslevlägret med nytt välkomst- och spårcenter. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Uppdatering av museiområdet i Frøslevlägret med nytt välkomst- och spårcenter

Uppdatering av Frøslevlägrets museifaciliteter i lägrets gamla baracker, och ett nytt välkomst- och spårcenter, som stärker platsen som en kultur- och naturdestination.
 Uppdatering av museiområdet i Frøslevlägret med nytt välkomst- och spårcenter. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Aabenraa kommun

Adress

Padborg, Denmark

Omfattning

900 m²

År

2023-2024

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Frøslevlägret, ett nationellt minnesmärke, står idag som ett vittne om det förflutna i Danmark under andra världskriget. Beläget vid Frøslev Plantage och längs Hærvejen, inramat av natursköna omgivningar, rymmer lägret museifaciliteter som förmedlar dess historia både under och efter kriget, vilket står i stark kontrast till den idylliska naturen. De kvarvarande barackerna har bevarats och kompletteras nu av ett nytt välkomst- och spårcenter, som fungerar som en informationshubb för både frilufts- och historiska upplevelser i området.

Arkitekturen i välkomst- och spårcentret smälter samman med landskapet, där träpelare återger träden runt byggnaden, medan det vilda naturlandskapet sträcker sig ända fram till centrets utomhusområden. Förutom träpelare består materialen av betong och cortenstål, där stålets rostiga yta symboliserar att Frøslevlägrets hårda historia är förbi. En aktiv takyta, som tolkar lägrets huvudtorn, ger besökarna utsikt över hela området.

Barackerna, där fångarna bodde, har restaurerats och utgör nu en integrerad del av museet. Barackerna erbjuder faciliteter för sammankomster samt utställningar av fotografier, dokument och föremål från lägrets historia.

Områdets hjärta

Den väg som delade lägret mellan tysk och dansk – vakt och fånge, fungerar nu som gång- och cykelväg för besökare i både museiområdet, plantagen och Hærvejen. Vid slutet av gång- och cykelvägen ligger välkomst- och spårcentret. Halvvägs längs sträckan ansluter gång- och cykelvägen till det mest centrala utomhuselementet för museiområdet: Tidens Plats. Tidens Plats erbjuder möjligheter för evenemang och minneshögtider, och inbjuder till vila och reflektion.

Här, mitt i naturen, kan besökare fördjupa sig i tankar, minnen och historia i det förnyade museiområdet för Frøslevlägret, där natur och historia smälter samman i ett flöde mellan ute och inne.

Läs mera

Fler projekt | Kultur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.