Vikingaskeppsmuseum. C.F. Møller. Photo: Proloog

Vikingaskeppsmuseum

Tävlingsförslag för ett nytt vikingaskeppsmuseum i Roskilde vid kanten av Roskilde Fjord som förvandlar, samlar in och vitaliserar kulturarvet kring Skulderslevskeppen.
 Vikingaskeppsmuseum. C.F. Møller. Photo: Proloog
Fakta

Uppdragsgivare

Vikingeskibsmuseum Roskilde

Adress

4000 Roskilde, Denmark

Omfattning

45 629 m² fordelt på Landskab: 39.789 m², Transformation: 2.615 m², Nybyg: 3.225 m²

År

2022-2023, konkurrence

Byggherrerådgivning

Rambøll Danmark A/S Att.: Marie Toft-Jensen, chefkonsulent

Ingenjör

EKJ Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Snøhetta

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Samarbejdspartnere Kumulus ApS, Loveoflight, Gade&Mortensen, DBi, Henriksen Studio

Tävlingsförslaget för Roskildes nya Vikingaskeppsmuseum visar en ny sammanhängande museiupplevelse som återspeglar de unika platsbaserade berättelserna. Förslaget betonar samspelet mellan inne och ute, och museets integration med staden och vattnet, vilket återupplivar Roskildes speciella historiska identitet och koppling till fjordlandskapet.

Fyra olika destinationer, The Gate, The Box, The Hall och utomhusområdet Museum Island, är organiserade på samma sätt runt den centrala museihamnen och bildar det nya Vikingaskeppsmuseet.

Projektet omfattar restaurering och funktionell omvandling av den befintliga museihallen, medan Porten och Boxen är nya byggnader som rymmer ingången till museet respektive utställningen av de fem historiska vikingaskeppen – Skuldelevskeppen. Landskapskomponenten återställer och rehabiliterar det ursprungliga mötet mellan fjord och land till dess ursprungliga biotop som en saltmyr, vilket historiskt förbinder museum, vatten och stad, och samtidigt löser områdets klimatutmaning med stigande vatten och stormfloder.

De fyra destinationerna utgör var sitt kapitel i en och samma berättelse. Besökarna rör sig dynamiskt runt hamnen, där aktiviteterna är sammanlänkade i en museislinga. Loopen skapar en pedagogisk resa mellan museibyggnaderna och landskapet, med hamnen, fjorden och segelfartygen som knutpunkt och fokus. Denna koppling mellan landskapet och byggnaderna visar på ett framåtblickande friluftsmuseum som inkluderar museiföremålen, segelfartygen, fjorden och staden.

Revitalisering av Roskildes identitet och skapande av kopplingar

Sammantaget skapar projektet tydliga kopplingar till omgivningen och ger tillgång till fjorden längs strandängen för både besökare och stadsbor. Vikingaskeppsmuseet möjliggör också ett nytt offentligt torg som förmedlar stadens möte med vattnet. Torget är en flexibel plats för olika aktiviteter som stadsfester, konserter och marknadsdagar, samtidigt som det är ett rekreationsområde med tillgång till vattnet mitt i det unika och naturrika fjordlandskapet.

Läs mera

Fler projekt | Kultur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.