Folkehuset VØ. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Folkehuset VØ

En före detta grundskola transformeras till ett medborgarhus och en ny samlingsplats för invånare och turister, med arkitektoniska referenser till lokala fyrtorn och en viktig vägvisare för utvecklingen av det lokala samhället.
 Folkehuset VØ. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Vorupør i Udvikling

Adress

Vorupør, Denmark

Omfattning

1 700 m²

År

2022-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Intugreen

Vorupør är ett litet samhälle på den danska västkusten med cirka 600 invånare och mer än 10 000 besökare i genomsnitt varje dag under sommarmånaderna. I centrum av staden ligger en före detta grundskola, vars tre byggnader nu används av stadens entusiaster som ett gemensamt kontorsutrymme, fitnesscenter, gratis barnomsorg och medborgarhus. Byggnaderna saknar en tydlig sammanhållning och är inte välkomnande för de kvarvarande invånarna och besökarna. Projektet omvandlar den gamla skolan till en ny samlingsplats för lokalbefolkningen och turister och stöder en miljö där turismen bidrar till lokal utveckling på lokala villkor.

Fyrtorn på den danska västkusten

Den arkitektoniska lösningen är inspirerad av kustområdets unika kvaliteter och kombinerar sensualitet, funktionalitet och lokal historia. Förutom omvandlingen av skolan omfattar projektet en ny tillbyggnad som, både konkret och bildligt, fungerar som en fyr och skapar en välkomnande och öppen plats. Fyren ska visa upp Vorupør som en bra plats att bo och besöka, med utrymme för sociala, kulturella och arbetsrelaterade aktiviteter för människor i alla åldrar.

Tornets yttre fasad består av ett transparent material som ger en unik belysning och bjuder in takfönster in i byggnaden i ett högt atriumutrymme. Utrymmet kan användas för olika aktiviteter, till exempel konstutställningar och kulturevenemang. Byggnaden har en trappa som leder till en utsiktsplattform högst upp, varifrån besökarna kan njuta av panoramautsikten över Thy nationalpark. De konstnärliga detaljerna i användningen av transparanta material och ljusinsläpp bidrar till byggnadens unika estetik och symbolik som en fyr.

Ett autentiskt folkets hus

Folkehuset VØ skapades med stort engagemang från stadens medborgare, användare, turism- och andra företag. Offentliga möten och workshops anordnades med intressenter för att säkerställa att projektet återspeglar lokalområdets behov och önskemål. Detta har skapat en stark förankring och ett brett stöd i lokalsamhället för projektet, som bygger på de befintliga kvaliteterna och säkerställer att gemenskap och nätverk kan utvecklas mellan användarna.

Projektet tillför mervärde till det lokala området genom att återuppliva den gamla skolan och skapa en multifunktionell, tillgänglig och öppen byggnad som kan berika både lokalbefolkningen och besökare.

Folkehuset VØ stöder ett antal nationella och lokala strategier för utveckling av hållbar tillväxt med ett balanserat möte mellan tillväxtskapande turism och det autentiskt lokala.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.