Collection Center of the Netherlands. C.F. Møller

Collection Center of the Netherlands

Collection Center of the Netherlands är ett nytt museiarkiv i Amersfoort som ska utföra depåfunktioner för fyra olika museer med tillhörande faciliteter för administration, konservering och forskning. Ett av de fyra museerna är det holländska nationalmuseet.
 Collection Center of the Netherlands. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Rijksmuseum

Adress

Amersfoort, Netherlands

Omfattning

29 000 m²

År

2016, tävling

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Barcode Architects

Pris
Pris
  • 2. pris i international arkitekttävling. 2016

Byggnadens form hämtar inspiration från områdets gavelhus. Gavelmotivet har extruderats och skapar därigenom byggnadens tre band. De tre banden har satts ihop för att skapa en kompakt byggnad som skapar möjlighet för en enkel, cirkelgående väg genom byggnaden. Byggnadens gavlar används för projektioner som skapar ett inbjudande välkomnande och ger byggnaden en tydlig profil.

I projektet har särskilt stort fokus satts på säkerheten kring logistikhanteringen av museiföremålen. Därför är gavlarna bland annat utformade för att det ska vara enkelt och smidigt att komma intill med lastbil. Dessutom är fönstren placerade 1,3 meter över golvet för att skydda mot smash and grab-stölder. Försörjningsvägarna är placerade längs en slinga som, förutom att den skapar ett effektivt arbetsflöde, även skyddar depåtrummorna mot brand, då dessa saknar el- och andra installationer.

Centralt placerad i byggnaden finns en övertäckt terrass som ger ljus och luft till personalen. Dessutom gör terrassen att man kan ställa ut i byggnadens mitt utan att behöva kompromissa med säkerheten.

Fasaden är gjuten i vit polymer, vilket skapar associationer till omslagspapper. Strukturen i fasaden skapar vackra skuggspel och reflexer som förändras beroende på årstid och tiden på dagen.

Byggnaden är utformad så att den enkelt kan byggas ut med bibehållen framtoning.

Läs mera

Fler projekt | Kultur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.