Danmarks Radio, Aarhus. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Danmarks Radio, Aarhus

Danmarks Radio i Aarhus har ritats av C.F. Møller. Byggnationen och framväxten av radio- och TV-byn har skett successivt, under flera perioder från mitten av 70-talet och framåt.
 Danmarks Radio, Aarhus. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Fakta

Uppdragsgivare

Danmarks Radio

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

28 000 m²

År

1975-1981, 1981-2010

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Landskapsarkitekt Sven Hansen

Konstnär

Jan Groth, Teddy Sørensen, Karen Hansen, Alfio Bonanno, Viera Collaro, Karen Hansen, Erik Nyholm og Erik Thommesen

Andra samarbetspartners

H. Wied & Søn, installationer

Ett radio- och TV-hus har en mycket komplex sammansättning av funktioner. I DR-byggnaden är funktionerna, med utgångspunkt från deras naturliga kontext, samlade i nord-syd-gående stråk: ett radiostråk, ett kontorsstråk, ett tv-teknik-stråk och ett verkstadsstråk.

Stråken förbinds med ett sammanhållande gatunät. Som ett utsnitt av ett samhälle innehåller nätet huvudstråk, gator, passager samt öppna platser och mindre torg både utom- och inomhus. I ”samhällets” inre rum har konstnärerna arbetat med gobelänger, skulpturer och installationer. I gårdsrummen har trädgårdarna blivit till landskap och ”figurkabinett”, fantasifulla och upplevelserika.

Anläggningen har ett tidstypiskt utförande i järnbetong, och ligger på en platå som omgärdas av gatstensklädda vallar.

C.F. Møller fungerar fortfarande som rådgivare vid ny- och ombyggnation av komplexet. I 2011 har C.F. Møller Architects uppdaterat dess inre, så att besökare och anställda hela tiden kan uppleva DR som en öppen och nyfiken arbetsplats med fackkompetens och trovärdighet.

Läs mera

Fler projekt | Kultur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.