Kulturhuset Pavillonen. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Kulturhuset Pavillonen

Utvidgning och en ny mer inbjudande och sammanhängande arkitektonisk identitet och integration med det omgivande landskapet, som förbättrar villkoren för brukare och besökare till kulturcentret Pavillonen.
 Kulturhuset Pavillonen. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Norddjurs Kommune

Adress

Grenaa, Denmark

Omfattning

7 000 m2

År

2022-

Collaborators

Lone Jakobsgaard - Volapyk ApS

Pavillonen är ett kulturellt centrum i den danska staden Grenaa. I mer än 100 år och med mer än 100 000 besökare per år har det fungerat som ett kulturellt och samhälleligt centrum för staden med musik, konst, utbildning och idrott. Det arkitektoniska arbetet omfattar en utvidgning och en övergripande arkitektonisk sammanhållning av ett kulturellt centrum för invånarna i Norddjurs. Målet är att skapa bättre en förutsättning för brukare och besökare samtidigt som man integrerar det vackra omgivande landskapet. Utmaningen är att förbättra de befintliga anläggningarna som har vuxit fram sedan 1902 och samtidigt skapa ett nytt sammanhållande arkitektoniskt uttryck.

Den arkitektoniska lösningen består av tre delar. För det första bevaras och exponeras den historiska berättelsen för att visa upp de äldsta och mest värdefulla byggnaderna. För det andra skapas ett nytt förenande taklandskap för att ge arkitektonisk stillhet och en plattform för unika vyer och kulturella evenemang. Slutligen skapas ett stärkt förhållande mellan byggnaden och landskapet.

Kopplad till landskapet

Den nya paviljongen framstår som öppen och inbjudande till sin omgivning. Tillägget av ett nytt café med en scen för musikaliska talanger som vetter mot Grenaa älv och landskapet har bidragit avsevärt till detta. Caféet lockar förbipasserande att stanna och förlänga sin kulturupplevelse. Tillägget av en ny konstutställningslokal har också utökat möjligheterna att visa olika former av konst.

Projektet utformas med stort fokus på att skapa sociala gemenskaper, återanvändning och optimering av energi i befintliga byggnader och val av material med låga koldioxidutsläpp. Paviljongen stöder FN:s 17 mål för hållbar utveckling, och förväntningarna är att uppnå en DGNB-guldcertifiering. Byggnaden klimatsäkras i enlighet med de övergripande mål som Norddjurs kommun fastställt.

Läs mera

Fler projekt | Kultur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.