Holmens Kirke, tillbyggnad. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Holmens Kirke, tillbyggnad

Holmens Kirke uppfördes som kyrka på 1600-talet av Christian IV. Den överlevde de stora bränderna i Köpenhamn och är därför stadens äldsta exempel på renässansarkitektur. Kyrkan används i stor utsträckning av det danska kungahuset – till exempel gifte sig drottning Margrethe här.
 Holmens Kirke, tillbyggnad. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Uppdragsgivare

Menighedsrådet, Holmens Sogn

Adress

København, Denmark

Omfattning

240 m²

År

2013-2015

Ingenjör

Eduard Troelsgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Kyrkan har länge behövt nya personallokaler, bland annat kontor, församlingssal och handikapptoaletter. Det har hittills varit alldeles för besvärligt för funktionshindrade och personer som har svårt att gå att använda kyrkan. Dessutom har kyrkans personal genom åren haft mycket dåliga lokaler för att lösa sina uppgifter.

Den nya tillbyggnaden ligger diskret innästlad mellan kyrkans huvudbyggnad och det stora kapellet. Den ersätter på så vis den gamla tillbyggnaden från 1830-talet, "Lille Skriftestol".

Den enkla tillbyggnaden i två våningar inrymmer kontor och personallokaler på bottenvåningen och en församlingssal under mark med plats för 85 besökare. Församlingssalen får ljus via smala ljusspringor i taket och väggarna är klädda i trä. Byggnaden håller samma höjd som sin föregångare, med fasad och tak i koppar utformade som ett gallerverk som hålls ut från den invändiga fasaden. Den moderna utformningen visar respekt för omgivningarna: Kopparen hämtar inspiration från "Lille Skriftestols" koppartak, och gallerverkets öppningar går igen i fönsterspröjsen på kyrkans höga fönster.

Läs mera

Fler projekt | Kultur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.