Vasamuseet, om- och utbyggnad. C.F. Møller

Vasamuseet, om- och utbyggnad

Vasamuseet är världens mest besökta maritima museum. När Vasamuseet byggdes för över 20 år sedan var det utformat för att kunna ta emot ca 700 000 besökare om året. Men sedan museet öppnade har antalet besökare ökat stadigt, och idag har man över 1,1 miljon besökare varje år.
 Vasamuseet, om- och utbyggnad. C.F. Møller. Photo: Sten Jansin
Fakta

Uppdragsgivare

Statens Fastighetsverk

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

2 350 m² utställning, butik, entreytor, wc, ny entrefunktion samt personalytor

År

2010-2014

Byggherrerådgivning

Forsen projektering

Ingenjör

Tyrens

Arkitekt

Månsson o. Dahlbäck arkitekter i samarbete med C.F. Møller Architects

Landskap

Tillhandahålls av beställaren

Andra samarbetspartners

Ramböll inom Akustik, brand, besktivning, arbetsmiljösakunnig

För att klara av det ökande antalet besökare har museet nu fått en ut- och ombyggnad signerad Månsson & Dahlbäck Arkitekter, som också står bakom det ursprungliga museet. C.F. Møller har deltagit i utvecklingen och genomförandet av projektet.

Genom om- och utbyggnaden blir tillgängligheten bättre för alla gäster, köbildningen minskar och besökskapaciteten ökar.

Tillbyggnaden är en diskret förlängning av det befintliga museets karakteristiska arkitektur, både vad gäller form och material, och sträcker ut sig som en spets i den intilliggande Galärparken. Tillbyggnaden inrymmer ett nytt entré- och utgångsområde, en museibutik samt en sal för temporära utställningar. Utbyggnaden har också gett plats för fler besökare i själva salen med Vasaskeppet.

En central aspekt i projektet har varit att förbättra klimatregleringen, med hänsyn till det känsliga träskeppet och det ökade besökarantalet. Genom utbyggnaden har museet sett till att det gamla skeppet hålls i gott skick och kan visas upp på Vasamuseet i många år framöver.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.