Væksthus ved Botanisk Institut. C.F. Møller

Væksthus ved Botanisk Institut

Med sin organiska och slingrande form – likt en snigel som sträcker lätt på sig – reflekterar den botaniska trädgårdens växthus sitt inre. Formen på växthuset, som är byggt för botanikundervisningen vid Aarhus Universitet, bestäms av den kuperade terrängen, som består av resterna av en av de moränklyftor som går från de högsta punkterna nordväst om Aarhus och ned mot havet. Byggnaden följer landskapet och de vindlande perenntäckta terrasserna, som även de anlagts i harmoni med landskapet. Växthuset är indelat i fem avdelningar, alla med varsin klimattyp. Det stora, cirkelrunda palmhuset utgör avslutningen på byggnadens snigelrörelse.
 Væksthus ved Botanisk Institut. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Undervisningsministeriet

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

1 900 m²

År

1969-1970, 2009-2012

Ingenjör

Ingeniørfirma Kaj Viemose & Viggo Spile

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Stadsträdgårdsmästaren i Århus. Plantering vid Amanuensis H. Dixen, Aarhus Universitets Botaniske Institut

En genomgripande restaurering av växthuskomplexet ska omvandla palmhuset till ett botaniskt informationscenter. Dessutom byggs anläggningen ut med ett nytt, tropiskt växthus som ska mäta 18 meter på höjden. Man har valt att arbeta vidare med den organiska formen, dels för att den harmonierar med det ursprungliga växthuset, dels för att den är optimal ur energihänseende.

Läs mera

Fler projekt | Kultur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.