Molde Kulturskole. C.F. Møller

Molde Kulturskole

C.F. Møller har utformat en ny inspirerande ram för kulturlivet i Molde på stadens gamla fängelsetomt. Kulturskolan integrerar Moldes tidigare fängelse och rådstue, som båda är k-märkta.
 Molde Kulturskole. C.F. Møller. Photo: Glamox AS
Fakta

Uppdragsgivare

Molde Eiendom KF

Adress

Molde, Norge

Omfattning

3 400 m² (inklusive det tidigare fängelse och byrättshuset) )

År

2012-2016

Entreprenör

Røberg Bygg AS Kulturminnecompagniet AS

Ingenjör

Norconsult AS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i tilbudstävling. 2012

Molde kulturskola höll tidigare till i hyrda lokaler som inte var anpassade för verksamheten. Det fattades därför beslut om att bygga nya undervisningslokaler på stadens gamla fängelsetomt, som har ett centralt läge i Molde centrum. C.F. Møllers ambition för projektet har varit att skapa en inspirerande ram för undervisning i musik, dans, teater, bildkonst och kreativt skrivande.

På fängelsetomten står två k-märkta byggnader — stadens tidigare fängelse och rådstue. Dessa har varit utgångspunkten för utformningen av den nya kulturskolan, som utgör en förlängning av båda byggnadskropparna och som även har inspirerats av deras arkitektur. Genom att använda de befintliga byggnaderna säkerställs deras bevarande genom att de används regelbundet och underhålls konstant.

Nybyggnationen består av två volymer. Första våningen är gjuten i betong som därefter har putsats, medan de båda andra våningarna har en lätt träfasad. Tanken är att fundamentet är inspirerat av den befintliga, murade fängelsebyggnaden, medan träfasaden är en referens till Moldes träarkitektur. Den nya byggnaden innehåller teatersal, danssal, blackbox och diverse övningsrum, och är kopplad till de gamla byggnaderna via en låg mellanbyggnad där skolans huvudentré ligger.

De befintliga byggnaderna har fått en enkel och sober renovering. Fängelset, som tidigare bestod av fängelseceller och korridor med dubbel takhöjd, rymmer nu skolans reception, lärarkontor och mötesrum. Det gamla rådhuset, ”rådstua”, innehåller nu bland annat mediatek, mötesrum och garderob.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.