KUNSTEN - masterplan för restaurering och revitalisering. C.F. Møller

KUNSTEN - masterplan för restaurering och revitalisering

KUNSTEN, f.d. Nordjyllands Kunstmuseum, är en arkitektonisk pärla, ritad av den världsberömde, finske arkitekten Alvar Aalto. Under 2012 firar museet 40-årsjubileum.
 KUNSTEN - masterplan för restaurering och revitalisering. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Den selvejende institution KUNSTEN

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

6 000 m² + 700 m² nybyggnation

År

2011-2013

Ingenjör

Brix & Kamp

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard

Landskap

C.F. Møller

Projektet omfattar en genomgripande restaurering av hela anläggningen, skulpturparken och entréplatsen, inklusive en komplicerad renovering av marmorfasaderna. Även växtligheten runt museet kommer att ses över, detta för att skapa ökad synlighet. Dessutom kommer byggnadens utställningsarealer och hanteringen av konst, samt publik- och personalfaciliteter att revitaliseras.

Museet får bättre tillgänglighet, logiska flöden och ökad säkerhet i förbindelse med värdefulla konstutställningar och event.

Nya särutställningsytor kommer att skapas i de tömda magasinen i gatuplanet, och i samband med detta genomgår även foajéytorna och caféet en omvandling, dels för att de ska få ökad synlighet och en visuell förbindelse till bland annat skulpturparken, dels för att göra anläggningen mer publikvänlig och tillgänglig. En ny verkstadsbyggnad och ett låsbart avlastningsområde skapas på de befintliga övertäckta parkeringsytorna. Administrationen kommer att finnas i gatuplan, och skolservicefunktionen får mer utrymme. Museets bottenvåning, som idag rymmer i stort sett hela den befintliga utställningsytan, kommer också att restaureras, dels för att understryka den ursprungliga idén och utformningen, dels för att bredda publikflödet och skapa större säkerhet i förbindelse med en rad aktiviteter, från reguljära utställningar till event.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.