Boo Kyrka, renovering och ombyggnad. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

Boo Kyrka, renovering och ombyggnad

Renovering och ombyggnad av Boo Kyrka i Saltsjö Boo för att rusta den inför framtiden och förbättra tillgängligheten. Projektet omfattar interiör och exteriör, samt landskap.
 Boo Kyrka, renovering och ombyggnad. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen
Fakta

Uppdragsgivare

Svenska Kyrkan, Boo Församling

Adress

Saltsjö Boo, Sverige

Omfattning

2 200 m²

År

2020-2023

Byggherrerådgivning

Strategia Projektledning AB, Heléne Serner

Entreprenör

SBG Byggen AB

Arkitekt

C.F Møller Architects

Landskap

C.F Møller Architects

Andra samarbetspartners

Byggnadsantikvarie: Stockholms Byggnadsantikvarier

Boo Kyrka i Saltsjö Boo, som tillhör Nacka kommun i Stockholms län, har genomgått en välbehövd renovering och ombyggnad i samband med kyrkans 100-årsjubileum. Kyrkan, som ritades av arkitekten Martin Hedmark och invigdes sommaren 1923, är utformad med klassicistiska drag på utsidan och har influenser från italienska fornkristna och romanska basilikor på insidan.

Den befintliga arkitekturen, inklusive det treskeppiga kyrkorummet, kyrktornet och den halvrunda absiden, har bevarats. Interiörrenoveringen omfattar uppgraderingar av el- och vattenledningar, ventilation samt restaurering av golv, väggar och valv. Arbetet har skett i samråd med länsantikvarien, antikvarie, konservator och andra experter för att bevara historiska och kulturella aspekter. På nedervåningen har en ny samlingssal, toaletter och personalutrymmen skapats, och övriga utrymmen har renoverats och köket moderniserats.

I samarbete med antikvarie och konservator har den ursprungliga färgsättningen dokumenterats och fungerat som vägledning vid val av tillkommande kulörer, vilka kombinerats med bevarad inredning från 1973. För att uppfylla dagens behov har tillägg integrerats, såsom ny hiss-, trappa, barnrum, fast inredning, psalmbokhylla, radiatorskydd och glaspartier. Hänsyn har tagits till kyrkans ursprungliga gestaltning och färgskala från 1923.

Omsorgsfull landskapsrestaurering

I projektet genomförs även rivnings- och återställningsarbete av markplaneringen runt Boo Kyrka, tillsammans med dräneringsåtgärder. Nya tillägg har noggrant integrerats i den befintliga miljön, med fokus på att förbättra tillgängligheten och skapa sammanhållning med kyrkoparken. Detaljerade studier och dokumentation har utförts för att säkerställa högkvalitativ återställning av den klassade anläggningen, inklusive projektering av detaljer för gamla granitmurar, ny belysning, stensättningar vid entréer och renovering av historiska granittrappor.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.