Danderyd Sygehus. C.F. Møller

Danderyd Sygehus

En større udvidelse af Danderyd Hospital i Stockholm skal skabe faciliteter, der sikrer mere effektiv sundhedspleje og et bedre arbejdsmiljø. C.F. Møller Architects er med til at tegne en af de nye hospitalsbygninger. Den 14-etager høje bygning vil rumme mindst 164 sengepladser, modtagelse og undersøgelseslokaler, supportfunktioner for tilstødende aktiviteter og en ny helikopterplatform. Bygningen vil blive forbundet med den nye bygning til akutafdelingen, hvilket vil styrke flowet mellem bygningerne.
 Danderyd Sygehus. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Locum

Adresse

Stockholm, Sverige

Omfang

30.000 m²

År

2018-

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Carlstedt Arkitekter

Landskab

C.F. Møller Architects

Formen på den nye hospitalsbygning betyder, at besøgende vil blive mødt af en bygning i menneskelig skala, med indgangen placeret i de lavere dele af huset ud mod en park. Struktur og organisation har været vigtige aspekter i udformningen af facaden for at give mulighed for en fleksibilitet, der rækker ind i fremtiden. Strukturen er rationel og meget tydelig og afspejler den arkitektur, der karakteriserer Danderyd Hospital. Bygningsvolumenet er optimeret, så der er god udsigt fra plejeafdelingerne. På den underste etage med modtagelse og undersøgelseslokaler har det været vigtigt at sikre god kommunikation samt muligheden for at kunne cirkulere rundt.

Med den nye hospitalsbygning kan modtagelsen, undersøgelseslokalerne og sengeafdelingen opfylde de krav, som myndighederne stiller i dag. Den skaber desuden mulighed for at anvende moderne arbejdsmetoder, udføre patientsikker pleje og samtidigt gøre plejen endnu mere effektiv.

Læs mere

Flere projekter | Sundhed

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.