Sygehuset i Vestfold, 6. byggetrin. C.F. Møller. Photo: Terje Agnalt

Sygehuset i Vestfold, 6. byggetrin

Udvidelsens midtpunkt er det nye centralrum, som rejser sig gennem alle etagerne. Rummet samler og henter lys til de omkringliggende funktioner og er med sin placering nær hovedindgangen sygehusets naturlige centrum.
 Sygehuset i Vestfold, 6. byggetrin. C.F. Møller. Photo: Terje Agnalt
Fakta

Bygherre

Helse Sør-Øst RHF

Adresse

Tønsberg, Norge

Omfang

23.000 m², 148 senge fordelt på 6 etager

År

2002-2005

Ingeniør

Christiansen & Roberg AS (konstruktion), Sweco AS (VVS), ÅF-Consult AS (el)

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde medKristiansen & Bernhardt arkitekterIndtil 2002: Eliassen & Lambertz-Nilssen Arkitekter AS

Centralrummets arkitektur fremhæver sygehusets puls. Her anes den tempofyldte trafik på balkonerne bag det åbne filigran af trælameller, og her er der adgang til de offentlige fællesfunktioner: kantine, café, bibliotek, møderum, auditorium og kiosk. I valg af materialer, stoflighed og detaljer er der tilstræbt en nordisk tone.

Sygehusets 6. byggetrin indgår som en del af den samlede masterplan for sygehuset.

Læs mere

Flere projekter | Sundhed

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.