Campus Virchow Charité, Masterplan. C.F. Møller

Campus Virchow Charité, Masterplan

Udformningen af masterplanen for Campus Virchow Charité i den nordlige del af Berlin, bygger på en vision om at åbne det historiske hospitalscampus op, og gøre det til en integreret del af byen.
 Campus Virchow Charité, Masterplan. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Charité - Universitätsmedizin Berlin

Adresse

Berlin, Tyskland

Omfang

4,2 ha / ca. 470.000 m² nybyggeri (330.000 m² hospitalsfunktioner, 140.000 m² forskning og andet)

År

2020

Ingeniør

Arup

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med HENN

Landskab

C.F. Møller Architects i samarbejde med Neumann Gusenburger Landschaftsarchitekten

Andre samarbejdspartnere

ProDenkmal

Præmiering
Præmiering
  • 2. præmie i konkurrence. 2020

Den eksisterende campus, der er centralt placeret i den nordlige del af Berlin, udvikles til en åben og offentligt tilgængelig campus med 4 nye kvarterer, nye pladser og mangfoldige parker. Området udvikles som integreret del af byen, der giver adgang til store rekreative områder og skaber nye grønne forbindelser. Kvaliteterne og strukturen i den eksisterende campus, oprindeligt et af Europas fineste eksempler på et Pavillonhospital fra 1906, styrkes gennem reetablering af historiske akser og ny-programmering af de centrale uderum, som skaber forbindelser gennem campus. Den tværgående Mittelallee styrkes gennem en lav bebyggelse med en veldefineret kant i hele alléens længde, samt en ny landskabelig bearbejdning, som muliggør kapacitet for opsamling af regnvand.

Fremtidssikret udvikling

I udformningen af masterplanen har det været vigtigt at definere byggefelter samt formulere klare mål og vejledende principper for at skabe størst mulig fleksibilitet og fremtidssikring for udviklingen af hospitalsfunktionerne og forskningen. Langs kanalen mod sydvest åbnes campus op og der etableres en park med lege- og træningsfaciliteter, pladser med ophold og en fremtidig super-cykelsti, der skal forbinde det centrale Berlin med de vestlige forstæder. Som en del af parken langs kanalen reetableres den historiske patienthave, der som et link mellem den urbane og rekreative del af campus skaber rum til fordybelse. Hospitalsfunktionerne flyttes fra den nuværende centrale placering langs Mittelallee til den sydlige del af campus, for at skabe bedre funktionelle forbindelser mellem de forskellige klinikker og sikre plads til fremtidig udvidelse af nye forsknings- eller hospitalsfaciliteter centralt på campus.

Læs mere

Flere projekter | Sundhed/Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.