Nya sjukhuset Helsingborg. C.F. Møller

Nya sjukhuset Helsingborg

Et nyt, moderne og fremtidssikret hospitalsområde på ca. 200.000 kvadratmeter i Helsingborg, Sverige, forbedrer pleje og arbejdsmiljø. Området er en del af et større sammenhængende byområde, som er under planlægning.
 Nya sjukhuset Helsingborg. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Region Skåne

Adresse

Helsingborg, Sverige

Omfang

200.000 m²

År

2021

Ingeniør

Ramboll Sverige AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects Krook & Tjäder Arkitektkontor AB Carlstedt Arkitekter AB

Der er planlagt et nyt hospital i Östra Ramlösa i Helsingborg, hvor kommunen også planlægger en ny bydel. Östra Ramlösa ligger ca. fem kilometer fra Helsingborgs centrum, og målet er at skabe et attraktivt, levende og bæredygtigt kvarter med en unik karakter og grønne værdier. Opgaven består i at udvikle et koncept for et nyt hospital med et anslået driftsbehov på ca. 200.000 kvadratmeter. Hvis det gennemføres, bliver det største igangværende hospitalsprojekt i Sverige

Fremtidige behov for sundhedsydelser

Der planlægges et moderne, bæredygtigt og fremtidssikret hospitalsområde med henblik på at forbedre plejen og arbejdsmiljøet, samt er akuthospital, der er rustet til at opfylde fremtidige krav. Derudover, er hospitalsområdet fleksibilitet designet med mulighed for at udvide. Det nye hospitalsområde vil omfatte akuthospitalet med psykiatri, højteknologisk pleje, afdelinger, klinikker, laboratoriemedicin, servicefunktioner og teknologi samt administration. Det vil også omfatte den nødvendige infrastruktur, både over og under jorden, samt parker og natur.

Projektet som helhed vil tage ca. 11-13 år at gennemføre, idet det starter med en gennemførlighedsundersøgelse, der skal danne grundlag for en ny detaljeret plan. Opgaven begynder i januar 2022.

Læs mere

Flere projekter | Sundhed

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.