Vejle Sygehus, en del af Sygehus Lillebælt. C.F. Møller

Vejle Sygehus, en del af Sygehus Lillebælt

Siden udarbejdelse af en generalplan for Vejle Sygehus i 1985 har C.F. Møller frem til i dag haft ansvar for generel bygherrerådgivning, planlægning og gennemførelse af en lang række udvidelser, ombygninger m.m. for Vejle Sygehus, i dag en del af Sygehus Lillebælt.
 Vejle Sygehus, en del af Sygehus Lillebælt. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod
Fakta

Bygherre

Region Syddanmark (tidligere Vejle Amt)

Adresse

Vejle, Danmark

Omfang

46.200 m²

År

1985-2004, 2004-2006, 2010-2011

Ingeniør

Civiling. Mikkel Thomsen - KonstruktionerSardemanns efterfølger - Installationer

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Præmiering
Præmiering
  • Vejle-prisen tildelt af Vejle Amt. 1991

Generalplanen beskrev den langsigtede plan for sygehusets etapevise udbygning. I begyndelsen af 1990’erne blev to store udvidelser gennemført: vest-udvidelsen med tilbygning af 10.000 m² behandlings- og sengeafsnit, og øst-udvidelsen med renovering af ca. 10.000 m² behandlingsafsnit og 5.000 m² nybyggeri med operationsafdeling, laboratorium, sterilcentral mv.

Op gennem 90’erne blev der gennemført facaderenoveringer, omlægning og ombygning af kostforsyningen og en gennemgribende renovering af sengebygningerne - i alt ca. 17.000 m². C.F. Møller har i perioden 1999-2002 forestået planlægning og projektering af ny onkologisk afdeling og stråleterapicenter, nyt center på 300 m² med to CT-scannere, ombygning af MR-scanner-afdeling på 200 m², planlægning og projektering af ny kontoretage på 1.000 m² samt ny acceleratorbygning på 750 m².

Senest har firmaet arbejdet med at renovere og nyindrette sygehusets åbne psykiatriske afdeling med skærmede afsnit. Første gang var i 2004-2006 med ca. 1.600 m², anden gang i 2010-2011 med ca. 1.100 m². I alle faser har sygehusets brugere været involveret aktivt i processen sammen med arkitekter, ingeniører og sygehusplanlæggere.

Læs mere

Flere projekter | Sundhed

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.