Udvidelse af Tübingen Universitetshospital. C.F. Møller. Photo: HENN

Udvidelse af Tübingen Universitetshospital

Udvidelse til tysk universitetshospital sætter høje standarder for bæredygtigt hospitalsbyggeri. Derudover, er der fokus på healende arkitektur med dagslys, flow og wayfinding, samt fleksibel struktur for fremtidssikret byggeri.
 Udvidelse af Tübingen Universitetshospital. C.F. Møller. Photo: HENN
Fakta

Bygherre

Land Baden-Württemberg Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Adresse

Tübingen, Tyskland

Omfang

50.803 m²

År

2021-2022

Ingeniør

Klett Ingenieure

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med HENN

Andre samarbejdspartnere

Bartenbach Lightning solutions

Præmiering
Præmiering
  • 4. præmie i international arkitektkonkurrence. 2022

Projektet indgår i masterplanen for Tübingen Universitetshospital, i den tyske delstat Baden-Württembergs, og lever op til delstatens høje bæredygtighedskrav. Energieffektivitet, sundt indeklima, lave livscyklusomkostninger og lokale materialer med lavt CO2-aftryk er fokuspunkter i designet.

Udvidelsen af Tübingen Universitetshospital består af tre bygningsvolumener opført som træhybridkonstruktioner. Facadeudtrykket viser bygningens funktionelle lagdeling, hvor behandling og laboratorier ligger i en massiv base. Øverst ligger sengeafsnit i en trækonstruktion. Her er facaderne beklædt med genbrugsaluminium og har en stringent vindueskomposition. Herimellem findes ankomstetagen med ambulatorier og overordnede fordelingsarealer, hvor trækonstruktionen er synlig i interiøret, glasfacader i dobbelthøjde trækker dagslyset ind og udsigt til de grønne omgivelser understøtter wayfinding. Facadens design afspejler bygningens generiske struktur med en enkel geometri, som understøtter wayfinding, effektive rum og arbejdsgange, samt et optimalt flow for patienter, der samtidig sikrer diskretion.

Fokus på dagslys, varierende rumdimensioner og sunde materialer sikrer et godt og rekreativt indeklima for arbejdsmiljøet og patienters velbefindende. Indvendige facader er beklædt med træ imens udformningen af glasfacader er lavet på baggrund af simuleringer, der beregner solinstrålingen for at opnå et godt termisk indeklima. Flere steder er dagslyset trukket ned i volumenerne via gårdrum, hvor det omdirigeres til tilstødende rum og hospitalsbygningens indre korridorer. Dagslysets er dermed udnyttet optimalt og er gennemgående i hele bygningsstrukturen, hvor det både er energioptimerende, rekreativt og understøtter wayfinding.

Bygningen indgår diskret i områdets grønne landskab, som bliver trukket op til bygningens base hvor de store glasfacader lukker omgivelserne ind.

Læs mere

Flere projekter | Sundhed

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.