Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller/CUBO

Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød

Ideen med projektforslaget til Nordsjællands nye akuthospital har været at skabe et landmark på linje med Frederiksborg Slot – et landmark for, hvordan arkitektur og natur kan smelte sammen og udgøre et trygt sted at være patient og besøgende samt et superfunktionelt og sanseligt sted at arbejde og et rekreativt sted at færdes for alle borgere i området.
 Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller/CUBO
Fakta

Bygherre

Region Hovedstaden

Adresse

Overdrevsvejen, Hillerød, Danmark

Omfang

124.000 m²

År

2013, konkurrence

Bygherrerådgiver

Cowi A/S, Ann-Pia Puggard

Ingeniør

Alectia A/S, Rambøll A/S og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Cubo Arkitekter

Landskab

Tredje Natur

Andre samarbejdspartnere

Tekst 1. runde: Christian Bundegaard

Præmiering
Præmiering
  • Delt vinder fase I. 2013

Hospitalet gror ud af landskabets skovlysning. Behandlingsbygningerne med lysgårde og landskabelige haver udgør en grøn bund for sengebygningerne, der rejser sig over hospitalets grønne tilgængelige tage.

Hospitalets arkitektur blander konsekvent mennesket med naturen både inde og ude for at skabe helende arkitektur med patienten i centrum. Arkitekturens udtryk tager derfor også udgangspunkt i et organisk, blødt og humanistisk formsprog.

Hospitalets store bygning er gjort lille ved at dele bygningen i to store buer, der markerer indgangspartierne mod Hillerød i Nord og mod Den nye Stationsby i sydøst. De store buer modtager og gør det enkelt at finde vej.

En offentlig, hævet sti, inspireret af New Yorks grønne high line, fører ind i hospitalet eller op over og igennem hospitalskomplekset og gør bygningen åben og demokratisk tilgængelig for alle, fx kan man følge stien op på taget og nyde udsigten, men på en måde, der hindrer indkigsgener til sengestuerne.

Indenfor er det samlende centrale ankomstrum, Strøget, omdrejningspunkt om behandlingsetagerne – her er de lettere ambulante enheder i niveau med hovedindgangen, mens de tungere, mere behandlingskrævende enheder ligger en etage under for at skabe en højere grad af privathed. Strøget integrerer flere torve med fx en legetrappe for børn og en amfiteatralsk rampe, der kan fungere som kulturelt mødested eller til forsknings- og undervisningsarrangementer.

Sygehusets kompakte indretning sikrer højeste funktionalitet for medarbejderne, effektiv logistik og korte arbejdsgange. Fokus på gode flows for medarbejdere sikrer mere tid til patienter og pårørende. Opbygningen inde, med hovedstrøget og lodrette forbindelser op til sengebygningerne, er logisk, klar og overskuelig, så alle kan finde rundt og føle sig trygge og velkomne.

Alle ene-sengestuer har fuld udsigt over landskabet fra sygesengen, og hver stue har fokus på en stemning af hjemlighed med varme materialer, fx træ, der mest af alt minder én om et rart hotelværelse.

Læs mere

Flere projekter | Sundhed

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.