Sygehuset i Vestfold, Masterplan. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Sygehuset i Vestfold, Masterplan

Masterplan for den langsigtede udbygning og omstrukturering af Sygehuset i Vestfold. Planen omfatter optimering af sygehuset med hensyn til både trafik, logistik og kapacitet samt overordnede arkitektoniske løsninger for udbygningen inden for sygehusområdet.
Fakta

Bygherre

Helse Sør-Øst RHF

Adresse

Tønsberg, Norge

Omfang

50.000 m² (nybyg)

År

2002-2009

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Kristiansen & Bernhardt arkitekter

Arkitektarbejdet med detailprojektering af sygehusets 6. byggetrin indgår som en del af den samlede masterplan for sygehuset.

Læs mere

Flere projekter | Sundhed

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.